”Et symbol på Svendborg som søfartsby” ”Den skal være vort Folk, vort Land og vort flag til ære” Der blev ikke sparet...
Johan Nielsen  -  hvem kender ham i dag? Født samme år som den franske revolution fandt sted.  Stod selv og...
Allerede i 1811, tre år før den store skolelovs vedtagelse, ansattes den første seminarieuddannede lærer i Gudme. Inden da er...
Skovsbo Mosteri, der var kendt for sin "Skovsbo Most" med den kulørte etiket, lå ved Skovsbostrand. Mosteriet begyndte i det små...
Jetta Marie Rasmine Pedersen blev født på Drejø den 11.06.1901 i det hus, hvor hun senere overtog købmandsbutikken efter sine...
FilmFyn er et regionalt erhvervsudviklingsprojekt med støtte fra EU's regionale Mål 2-midler hvis formål er at skaffe filmproduktioner til Sydfyn. Projektet...

Gå til toppen