Naar man arbejder med et lokalhistorisk arkiv, gaar man i sit stille sind og drømmer om at gøre et stort...
Det var ikke mindst Carl Sørensens fortjeneste, at Svendborg Havn fra omkring 1920 og frem var blandt de største, når...
Niels Hansen var født på Tåsinge i 1880 og kom i malerlære i Svendborg i 1894. I 1899 kom han...
”Hvedholms gave”, drejøbøndernes kornmølle, brændte i 1920. Møllen skulle ikke genopbygges, derfor måtte bønderne fragte deres korn til Ærø, for...
Den 14. juli 1887 blev der holdt stiftende generalforsamling i Interessentselskabet "Stobshoved Andelsmejeri" og vedtægterne blev underskrevet af 38 medlemmer.
Som følge af kommunesammenlægningen 1. april 1970 blev der vedtaget en del nye love. En af dem var miljøloven. Blandt...

Gå til toppen