Tegnelæreren fik sin maskinistskole Efterhånden som dampskibene vandt frem var der naturligvis brug for uddannelse af maskinister. Det var kanceliråd Søren...
Det vakte opsigt og glæde i søfartsbyen i Svendborg, da et lokalt rederi i løbet af 1986 og 1988 fik...
Overauditør Ludvig Valdemar Maximillian Schrum, 1821 – 1894, blev udnævnt til byfoged og borgmester i Svendborg i 1859. Her efterfulgte han...
Fra 1984 lå to større skibe i Svendborg Havn ”Nanok S” og ”AES”: De tilhørte Rederiet A. E. Sørensen og...
Klik på billederne for at se dem større.                    Tilbage til oversigten over gamle billeder fra Svendborg.
I 1853-54 opførte skibsreder Simon Møller, Brogade, et lille grundmuret hus midt på Frederiksøen. Huset skulle rumme et saltsyderi og...

Gå til toppen