Ligger i Tved i et kvarter der er navngivet efter historiske personer, såsom Kirsten Lykke, Karen Skram og Mette Rud. Vejen er opkaldt efter adelsslægten Valkendorf, hvis mest kendte medlem er Christoffer Valkendorf, der var rigshofmester under Christian d. 4. Dele af slægten har boet på Klingstrup Gods ved Skårup og dele af slægten er begravet ved Skårup Kirke.

Gå til toppen