På nordsiden af Svendborg Sund lå byen Ørkild, der var beskyttet af borgen Ørkild. Det var bispen i Odense, der havde Ørkild som len, og det gav anledning til strid med købstaden Svendborg, hvor man mente, at Ørkild uretmæssigt tog handel fra byen.

Under Grevens Fejde (1534-1536) kulminerede stridighederne, idet Svendborgs borgere indtog

borgen og antagelig nedbrændte både borgen og byen Ørkild.

Dermed var man sluppet af med en ubehagelig konkurrent, men man bevarede mindet om den forsvundne by ved i 1851 at bruge Ørkild som gadenavn.

For foden af Ørkild banke (hvor borgen lå) ligger der en større dam, hvis vand kommer fra Kobberbækken og Trappebækken.

Vandet fra dammen drev to vandmøller, Ørkild øvre og Ørkild nedre mølle, hvoraf den nedre mølle lå i umiddelbar nærhed af Ørkildsgade. Møllerne lå i øvrigt på et areal, der var tillagt Tved kommune som en enklave i Svendborg, og det betød, borgerne fra Svendborg måtte ind i et andet sogn, når deres korn skule males.

I begyndelsen af 1800’erne byggede familien Graae både en vindmølle og en vandmølle og senere et savværk nord for Ørkildsgade og dermed begyndte bebyggelsen af området.

oekildsgadeI selve Ørkildsgade blev der anlagt et jernstøberi 1838, og derefter skete bebyggelsen ret hurtigt således, at gaden fik et ret ensartet og harmonisk præg med mindre byejendomme på 1½ til 2½ etage med baghave arealer.

Terrænet skråner nedad mod syd og en række ejendomme på gadens sydlige side indeholder kælderetager med ensidig facade mod baghave/gårdrum.

I løbet af 1990’erne blev det klart, at Ørkildsgadeområdet trængte til byfornyelse.

oerkildsgadeAf en opgørelse foretaget af Svendborg Kommune marts 1997 fremgår, at af de 52 ejendomme i Ørkildsgade var 38 middel vedligeholdt mens 10 var dårligt vedligeholdt .

I januar 1999 beskriver Svendborg Kommune i forbindelse med byfornyelsen området som belastet af følgende problemer:

”Området er fysisk nedslidt og har et dårligt ry i byen.

Der bor og færdes mange ressourcesvage personer i området. Her ligger et par værtshuse, der

hører til den mere ”hårde” ende af skalaen, og et værested for narkomaner.

Der er i ikke meget beboeridentifikation i området. Hvad der tidligere var en velfungerende bydel med butikker og arbejdspladser, er i dag forvandlet til et nedslidt boligområde med stor beboergennemtræk.”

I de følgende år skete nedrivninger og opførelse af nye bygninger, der sammen med lukningen af gaden mod Nyborgvej er på vej til at ændre gadens karakter fra noget folkeligt til noget mere mondænt.

Området var tidligere en æbleplantage ejet af Wiggers-familien.

Selvfølgelig opkalde efter familien Wandall, der drev Wandalls Hotel i Gerritsgade og byggede den store hvide ville på hjørnet af Wandallsvej og Kogtvedvej. Villaen blev revet ned omkring 1980.

Ligger i Tved i et kvarter der er navngivet efter historiske personer, såsom Kirsten Lykke, Karen Skram og Mette Rud. Vejen er opkaldt efter adelsslægten Valkendorf, hvis mest kendte medlem er Christoffer Valkendorf, der var rigshofmester under Christian d. 4. Dele af slægten har boet på Klingstrup Gods ved Skårup og dele af slægten er begravet ved Skårup Kirke.

 

Gå til toppen