Ligger bag ved Kogtvedvej ned mod sundet. Andre veje i samme kvarter er opkaldt efter andre kendte kunstnere med tilknytning til Svendborg.

 

Er måske opkaldt efter byens første sygehuslæge Herluf Mølmark. Vejen hed tidligere Vejrmøllevej. Her stod Svendborgs første hollandske mølle.

thumb_mllergadeMøllergade repræsenterede i middelalderen sammen med Gerritsgade de to gamle hovedgader, eller "algader", som mod vest og nord omsluttede den gamle bykerne med Torvet og de to kirker.

 Fra krydset Gerritsgade-Brogade løber Møllergade op over bakken mod Torvet og Vor Frue Kirke, når sit højeste punkt omkring Bagergade for derefter at falde brat ved Tullebrinke ned mod Mølledammen. Møllergade ender ved foden af Kongebakken efter at have tilbagelagt en strækning på næsten 900 m.! Det er derfor en af de længste købstadsgader i landet.

Navnet Møllergade hentyder vel til Bymøllen, som var placeret uden for den middelalderlige bygrænse ved Møllebækken og Mølledammen. Fra kilderne kender vi først navnet Møllergade fra 1503, men det har sikkert været i brug langt tidligere. Hvad angår det mærkelige navn Tullebrinke, er det sammensat af mandsnavnet Toli og efterleddet "brink", der betegner en stejl skrænt. Det er sandsynligt, at Svendborgs ældste dele skal søges i aksen Brogade-Møllergade. I hvert fald har udgravninger i 1977-78 i Møllergade 6 afsløret dybe kulturlag, som kan dateres til omkr. 1150. Møllergade var ubetinget byens hovedstrøg, og det økonomiske opsving, som tog fart i midten af 1800 tallet ses tydeligt i Møllergade. Mange af byens købmænd havde deres ejendomme i Møllergade, og fra hovedbygningerne strakte sig et virvar af sidehuse og pakhuse på skråningen ned mod stranden og havnen.

thumb_mllergade1Mange af gårdene var i samme families eje igennem flere generationer: Brandt i Møllergade 8, Krøyer i nr. 24, Baagøe i nr. 34-36, Brandt i nr. 64. Rester af disse miljøer ses bl.a. i Krøyers Pakhus, hvis markante bindingsværk hæver sig over Toldbodgade, i Baagøes Gård i nr. 24, som er bevaret næsten intakt, og Lindes Pakhus, resterne fra Quists Købmandsgård i Møllergade 97. Derudover er der bevaret enkelte bindingsværkshuse i gaden, bl.a. nr. 35 (kendt som Ebenezer) Skiftende tider har naturligvis sat sit præg på gaden, og detailhandelen har ændret gadebilledet i form af ombygninger og nedrivninger, blandt andet forsvandt en del huse i forbindelse med Halbergs kontorbyggeri i 1972.

 

 

thumb_mllergade2

Sidevej til Kogtvedvej. Vejen fører ned mod Poul Smeds Mose. Deraf navnet.

Gå til toppen