Blev tidligere kaldt Broskov.

Øgenavn for bakken ned ad Skolegade efter Børnely. Opkaldt efter stadsingeniør P. E. Bremer, der foranstaltede gadegennembruddet, der muliggjorde bakken.

Navnet optræder første gang i 1677. Navnet stammer fra gammeldansk Kulle, som betyder en afrundet bakketop. En anden forklaring er at navnet er opstået af Kiulling = Kylling, fordi byens fjerkræ havde adgang til de grønne marker ad stien her.

Haven er opkaldt efter købmand Krøyer.

Gå til toppen