Kristian Erslev var en af de mest betydningsfulde danske historikere. Døde i 1930.

Opkaldt efter Knud Jørgensen Urne, der var dansk rigsråd og døde i 1543. Han var gift med en slægtning af Valkendorf-familien. Hun døde som enke i Svendborg.

Her lå tidligere klosteret i Svendborg.

Navnet stammer fra opstilling af en Blide (en stor stenkaster) på en forhøjning, der kaldes en Kat. Sundet er betegnelse for et smalt stræde.

En anden tolkning af navnet går på, at det var en vandrende, hvor der lå katteådsler. Måske kan det hentyde til den buntmagervirksomhed, der lå i gaden i middelalderen. Buntmagere brugte katteskind til kantbesætninger på mands- og kvindedragter. Gadenavnet kendes i øvrigt fra adskillige byer.

Gå til toppen