Navnet optræder 1337. Wibeldæ betyder fælles byjord eller byfælled og stammer måske fra det tyske Weichbild. Vie betyder også et helligt sted eller offersted.

Ligger i Tved i et kvarter der er navngivet efter historiske personer, såsom Kirsten Lykke, Karen Skram og Mette Rud. Vejen er opkaldt efter adelsslægten Valkendorf, hvis mest kendte medlem er Christoffer Valkendorf, der var rigshofmester under Christian d. 4. Dele af slægten har boet på Klingstrup Gods ved Skårup og dele af slægten er begravet ved Skårup Kirke.

Navn på en sommerhusbebyggelse på Thurø. Navnet stammer fra tiden, hvor skibene kun kom til Thurø om vinteren. En skonnert, der hed "Valborg" havde postkasse på stedet, og det navn levede så videre.

Sidevej fra Færgevej ned mod Svendborgsund. Opkaldt efter forstander Tuxen, der ledede Navigationsskolen for enden af vejen, og som senere blev til Færgevejens Skole.

Gå til toppen