Sixten Sparre

Sixten Sparre, ifølge dåbsattesten Bengt Edvard Sixten Sparre af Rossvik, kom til verden i Malmø den 27/10 1854. Faderen var kammerherre Gabriel Gerhard Sigge Sparre og moderen Adelaide Peijon. Slægten tilhørte svensk adel, men hverken Sixten eller faderen havde grevetitel.

Sixten blev indskrevet ved de Skånske Dragoner 1873 og blev i 1876 officer ved samme.

Sixten Sparre blev beskrevet som en strålende officer. Han var lærer ved kavaleriskolen i Stockholm og premiereløjtnant ved det Kongelige Skånske Dragonregiment.

 

officerstaben1Skånske Dragonregiments officersstab 1881, på det tidspunkt var Sixten underløjtnant.

 Løjtnant Sparre i kammeratskabskredsen 1885. Kammeraterne karakteriserede Sixten som en ”kolerisk sangvinist af klareste vand.”

 

sixtenskone1I 1880 giftede Sixten sig med Luitgard Engel Agda Dorothea Adlercreutz. Året efter fødes sønnen Carl Erik og i 1882 datteren Märtha Sofie. Ægteskabet var givet ikke et inklinationsparti, og efter et par års lykke begyndte Sixten at interessere sig for andre kvinder.

 

 I slutningen af 1887 så den flotte løjtnant Sparre for første gang Elvira under cirkus Varietés ophold i Kristianstad og bliver straks betaget af den smukke cirkusprinsesse.

Gå til toppen