Efterslæt fra det Elvira Madigan’ske Drama
 

Vi har modtaget følgende:

”Højtærede Hr. Redaktør! Først i disse Dage er jeg bleven gjort opmærksom paa en Historie, som endel Provinsblade har aftrykt efter et kjøbenhavnsk Blad og hvori mit Navn og en Person, der staar mig nær, omtales. Historien, der er knyttet som et Apropos til det sørgelige Drama paa Taasinge, gaar ud paa, at min Plejesøn Oscar Madigan for kort Tid siden i Struer, hvor han opholdt sig ved min Cirkus, skulde have bortført en ung smuk Pige – Datter af en af Byens rigeste Borgere. De Elskende – lyder Beretningen – flygtede paa to Cirkusheste og naaede lykkligt og vel til Sverig, hvor de nu rejser rundt med Madigans Cirkus – den unge Dame som Linedanserinde.

Denne Historie er Opspind fra Ende til anden. Det er to Aar siden, at min Plejesøn Oscar Madigan var hos mig, og han flygtede ikke fra os med nogen ung Dame. Derimod forlod han og hans Søster Elvira os efter venskabelig Overenskomst.

De vilde gøre mig en stor Tjeneste, Hr. Redaktør, ved i Deres ærede Blad at optage denne Berigtigelse.

Med Højagtelse

C. Bergmann

Direktør

p.t. Vejle”

Gå til toppen