vandtårn2Skårup har et tårn, der kan ses langt omkring, nemlig vandtårnet midt i byen. Skårup vandværk blev startet i 1909 på Nørremarken i Skårup. Her var der fundet vand på et lidt højt sted, og der blev muret en højdebeholder, så der kunne blive en lille smule tryk på vandet ud til de endnu få forbrugere. En vindmølle pumpede vandet op de første 5 år, men da elektriciteten nu havde vundet frem, blev der monteret en el-pumpe. Beholderen er der endnu og er ca. 8 m. høj.

I 1938 gik Skårup Seminarium med planer om at bygge en ny gymnastiksal med baderum til eleverne efter anstrengelserne.
vandtårn1I den forbindelse spurgte forstanderen, om vandværket kunne garantere nok vand med tryk til den slags. Det kunne værket ikke garantere, og retursvaret var, at så kunne det være, at seminariet ville lave deres eget tårn.

Med fare for at vandværket kunne miste en god kunde, trådte vandbestyrelsen sammen og gik i gang med at undersøge, om man kunne låne penge, og hvordan man fik bygget et sådant tårn. Tårnet skulle ligge midt i byen, da der her var fundet mere vand.

vandtårn4I foråret 1939 fik man tegnet tårnet af den københavnske ingeniør Frederik Hansen, der havde erfaring inden for området. I marts blev der holdt licitation, og arbejdet kunne gå i gang til april. Tårnet blev 22 m. højt med iltningsanlæg i bunden og en 40 m3 beholder i toppen, som dermed kunne give tryk til forbrugerne. Tårnet er 560 cm. i diameter, og der er mandehul gennem vandbeholderen med 21 lodrette trin til toppen. Tårnet står på en sokkel 110 cm. i jorden.

Den 21. september samme år blev tårnet afleveret, hvilket er imponerende, når man tænker på datidens hjælpemidler og stillads. Prisen var 26.500 kr. inkl. en vandledning på ca. 100 m. til Vestergade.
vandtårn3Der er stadig 40 m3 vand i toppen, som hele tiden skiftes ud - en slags reserve, men ligesom mange andre vandtårne her i landet, kan vandtårnet i Skårup undværes. Tårnet bruges dog stadig i dag, hvor der på toppen sidder beredskabsstyrelsens sirene, samt ikke mindst antennerne til vandværkets digitale aflæsning af vandmålere i Skårup. Med det høje tårn kan antennerne næsten dække hele værkets område.

vandtårn5I forbindelse med renoveringen i 1999 ved vandværkets 90-års jubilæum, blev der monteret en flagstang påtoppen, så der kunne flages ved festlige lejligheder, men det ebbede ud efterhånden, da det er en besværlig affære at komme op og hejse flaget. 

Richard Sørensen
Skårup Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2020

 

Gå til toppen