Tved der indtil først i 1960erne har været et decideret landbrugsområde består af landsbyen Heldager, Heldagergård, "Bjørnemose", jorder og husparceller udstykket derfra, samt Tved hvori kirken og skolen ligger.

Indtil 1926 omfattede Tved også nederste og øverste Ørkilds Møller samt en strimmel jord fra havnen til Kobberbæksvej. Endvidere området mellem Hallindskovvej og Gl. Skårupvej samt Stævningsskoven.

Indtil Nyborgvej blev ført ud gennem Skårup og ligeledes jernbanen blev omlagt, gik al vejtrafik til Nyborg gennem Tved.

Der har gennem tiderne været adskillige mindre fabriks-, handels- og håndværksvirksomheder, ligesom der har været elektricitetsværk, mejeri, friskole og endnu eget vandværk.

Her er kirke, skole, forsamlingshus og idrætshal.

I tiden efter 1960 er den sydlige halvdel af Tved udviklet sig til decideret parcelhusområde samt et af Svendborgs betydeligste fabriksområder.

Ejerne af Bjørnemose har haft stor indflydelse på kirken hvorfor også slægtninge herfra har deres eget kapel i kirken.

Gå til toppen