thumb_pertersminde4Hvis vi går tilbage i historien og leder efter denne ejendom i Skårup Lokalhistorisk Arkiv kommer vi tilbage til 1661 hvor ejendommen hører under Nyborg slot, og der er to brugere på gården, nemlig Peder Hansen og Hans Larsen. Efter disse to mænd kommer der omkring 1680'erne til at bo en fæstebonde og skovrider Hans Olufsen Bonde, og det er i den forbindelse vi hører navnet Skovridergården første gang. Der kommer nu til at bo tre skovridere på stribe med navnet Olufsen.

Fra omkring 1730 og frem til 1855 hører gården under Hvidkilde, hvorefter den bliver frikøbt og overgår til selveje. I 1870 køber Peder Bertelsen og Mette Marie Bertelsen gården. De nåede ikke at få børn i ægteskabet, da Peder Bertelsen døde allerede i 1874. Parret har nok holdt meget af børn, for i 1885 besluttede Mette Marie at der skulle oprettes et testamente om, at der skulle være børnehjem på gården, når hun var væk. Så kunne mange børn blive hjulpet og hun kunne sætte et værdigt minde efter sin mand, for det skulle hedde Pedersminde. Mette Marie døde i 1888 og herefter havde gården fået navneforandring.

Hjemmet fungerede til april 1958. På Vejstrup Valgmenigheds årsmøde i marts 1958 måtte pastor Sv. Åge Nørgård give den beklagelige meddelelse at børnehjemmet Pedersminde i Holmdrup måtte ophøre med sin virksomhed til april samme år. Børnetallet på hjemmet var nu så lille at Socialministeriet ikke ville støtte det mere. Da havde der været børnehjem i 68 år.

Ordet børnehjem har vel i manges øre gennem årene haft en dårlig klang, og man har også førhen hørt at børn ligefrem blev truet med at blive sendt på børnehjem hvis de ikke var ordentlige. Det var nu ikke sådan et hjem, der var på Pedersminde. Den sidste leder af hjemmet frk Søndermark kaldte det ikke et børnehjem, men et hjem for børn. Det var nemlig typisk børn der havde mistet deres forældre der fik et nyt hjem her.

Børnehjemmet blev oprettet ifølge en fundats af 11. april 1890, hvor fru Mette Marie Bertelsen lod sin gård indrette til børnehjem. Det havde hun som sagt allerede bestemt i 1885 i et testamente, og nu da hun var død skulle det så føres ud i livet. Pedersminde var Mette Maries fødehjem og hendes mand Peder stammede fra den nærliggende Skyttegård. Ægteparret hørte til Vejstrup Valgmenighed og det blev bestemt at valgmenighedens præst altid skulle være formand, og menighedsrådet udgøre bestyrelsen.

Børnene på hjemmet var mellem 2 og 15 år og det var hovedsagelig børn fra Skårup, Vejstrup, Tved og Brudager. Efter 1902 kunne også børn udefra blive optaget. Børnene gik altid i Gravvænge friskole. Det var en tur på 4-5 km. til fods, men det blev ikke regnet for noget. Skolen betød meget for børnenes oplæring og opdragelse, og man satte virkelig en stor ære i, at det blev dygtige børn så de kunne få gode pladser og klare sig godt når de skulle videre i livet.

Alle deltog i det daglige arbejde på gården, efter hvor meget man kunne yde aldersmæssigt. Man fik også lidt tilskud fra Socialministeriet. Det udgjorde i 1950 kr. 2110 for hele året. At det var et godt hjem fremgår tydelig af en avisartikel fra 1958, hvor frk. Søndermark stolt fortæller om alle de unge mennesker hun har forbindelse med, og stadig får besøg af. Frk. Søndermark var leder i 22 år og før hende var det frk. Claussine Rasmine Schlynsen leder i 30 år. I daglig tale hed hun dog kun Sine.   

Men i marts 1958 måtte præsten opsige frk. Søndermark, og han gjorde det med disse ord:

"Frk. Astrid Søndermark har udført et stort og dygtigt arbejde for at give børnene et godt hjem, og en god opdragelse. Hun har til stadighed fulgt dem, også når de blev voksne, har bistået dem med deres problemer, hjulpet dem med at finde gode pladser og modtaget dem i ferier og fridage. Bestyrelsen har fuldt ud været tilfreds med hendes arbejde, og vi kan glæde os over at hun har vist børnene vejen til kirke og nadverbord"

Ved hjemmets nedlæggelse godkendte Socialministeriet igen en fundats, hvor afkast af al kapital stadig skal komme børn og unge til gode f.eks. til videre uddannelse. Legatet fra dengang eksisterer stadig her i år 2006.

Efter børnehjemsperioden bliver gården solgt til almindelig landbrug, og pengene indgår i fonden. Køberen var Gravers Lauridsen, som drev gården en del år.  Han startede Holmdrup Kloakservice og drev dette firma fra Pedersminde i mange år, indtil pladsen blev for trang. Nu er der andre ejere, som har startet en virksomhed fra gården. Nu sælges der forskelligt indbo og børnetøj, så dermed er vi tilbage ved overskriften.


Denne historie er første gang offentliggjort i "Folk og Fæ i Skårup Sogn".

Gå til toppen