mindesmaerke_thuroMindesmærket blev afsløret den 15. juni 1924 til minde om de søfolk, som gav deres liv for at bringe liv til dem derhjemme.

Smedemester Rasmus Peter Huusfeldt fra Thurø skaffede de to skibskanoner og ankeret fra Krigsministeriet.

Slaget ved Helgoland var en søkamp den 9. maj 1864 mellem en dansk eskadre på tre skibe, ledet af orlogskaptajn Suenson, (Fregatten Jylland, Niels Juel og Hejmdal) og en østrisk-preussisk eskadre på fem skibe, ledet af orlogskaptajn Tegetthoff, (to østrigske fregatter, to preussiske kanonbåde og en hjuldamper).

De preussiske skibe holdt sig næsten hele tiden uden for skudlinie. Efter nogle timers kamp flygtede den østrigske eskadre ind under Helgoland, efter at det østrigske flagskib Schwarzenberg var skudt i brand.
(Helgoland var dengang under England)

Salutkanonen er i år 2003 sponsoreret af entreprenør Tonny Madsen, Thurø.

Gå til toppen