stenstrup_issoeIssøen ved Stenstrup gav mulighed for teglværksindustri gennem hundreder af år.

Tidligere var det de høje skorstene fra de mange teglværker, der gav Stenstrup og omegn det karakteristiske udseende.

De fleste skorstene og teglværker eksisterer ikke mere, men Pedersminde Teglværk fungerer stadig, udbygget til en moderne og nutidig industrivirksomhed.

Lige siden 1700-tallet har der været produceret teglsten i Stenstrup. Det stenfrie, fede ler (diluvialler), som anvendes i teglindustrien, blev dannet gennem tusinder af år- med skiftende klima- på bunden af en eller flere store søer, efter indlandsisen begyndte at smelte bort fra Sydfyn.

De mange klimaændringer har man påvist gennem fund af dyre- og planterester i lermasserne. Isen havde ved sin udbredelse skubbet store mængder materialer foran sig. Da isen smeltede, kom disse til syne i bakkedragene ved Hundtofte, Lunde og Stenstrup.

Gå til toppen