thumb_torvetWessels Trappe og Wessels Brønd

Generalkonsul Peter Mathias Wessel, født i Svendborg 1851, rejser efter sin konfirmation i Vor Frue Kirke til en halvbror i Chile, hvor han skaber sig en formue i bankverdenen. I 1892 vender han hjem til Europa og dør i Lugano i 1921. Som en formuende mand ønskede han at gøre noget for sin fødeby og skænker Svendborg 35.000 kroner til byens forskønnelse. Oprindelig var det Wessels tanke, at beløbet skulle bruges til et springvand. Han bad derfor J.F. Willumsen, som han var lidt i familie med om at lave et udkast hertil (19). Willumsen arbejdede med en havfruefontæne, men da byrådet fandt kvindefigurerne anstødelige, blev forslaget ikke realiseret.

Ud fra ønsket om at skabe forbindelse mellem det levende handelsliv på torvet og den højtliggende Vor Frue kirke blev det i stedet besluttet at opføre en monumental trappe tegnet af arkitekten Andreas Jensen (fig. 27). Trappen blev indviet i 1921, efter at Wessel var død i Schweiz den 8. februar samme år.

Wessels Brønd

foto side 32Navnet er egentlig ’Havfruer, der laver Malstrøm’, men betegnes i daglig tale som Havfruebrønden eller Havfruespringvandet.

Der var en del penge tilbage af Wessels donation, og for det resterende beløb besluttede byrådet (efter forslag af cand. pharm. Richard Sand), at der skulle opstilles en fontæne på Torvet udført af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen med skulpturen ’Havfruer, der laver Malstrøm’. Fontænen blev placeret mellem Løveapoteket og Wessels Trappe i en buet, mangekantet muret kumme, tegnet af den lokale arkitekt Fritz Jørgensen. Springvandet kunne, efter en del tekniske problemer med vandtilførslen indvies den 19. november 1929 med deltagelse af kunstneren selv. På et spørgsmål fra en journalist, hvorfor havfruerne ”skulde vende Blikke op mod Kirken”, lød svaret: ”Det var da naturligt, at de saa den Vej, hvor Generalkonsul Wessels anden store Gave var” (Svendborg Amtstidende 20. nov. 1929).

Havfruebrønden fik en omtumlet skæbne. For at skaffe flere parkeringspladser centralt i byen blev den i 1956 flyttet til Christiansminde, dog uden brønd. Da der i 1980 skulle bygges nyt hotel i Christiansminde, var Havfruebrønden atter i vejen. Ud fra et ønske om at få den nærmere til byen valgte man så at placere den i Mølledammen neden for Tullebrinke.

Som led i renoveringen af Torvet i forbindelse med etableringen af ’Den Grønne Tråd’ er Wessels brønd atter tilbage på Torvet (fig. 28). Dog ikke på det oprindelige sted. Nu er den placeret i en kobberkumme i gadeplan, således at skulpturens centrale havfrue vender ansigtet mod Lilletorv, hvilket egentlig stemmer dårligt overens med kunstnerens oprindelige tanke om fontæne, plads, trappe og kirke som en central akse (Nielsen 1996).

Gudrun Fussing, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2017.

 

Gå til toppen