I 1955 havde 2/3 af landets o. 1300 sognekommuner under 1500 indb. Det medførte tanken om at lave større kommuner, for at flere kunne dele udgifterne. Folketinget besluttede  at nedsætte en kommunalkommission, som skulle komme med forslag til en ny struktur ang. kommuner og amter.
Sognekommunerne var stort set det samme som kirkesognene, dannet for adskillige  århundreder siden.
Allerede i 60`erne var der sket en frivillig sammenlægning af Ollerup, V. Skerninge og Ø. Skerninge.
I 1970 blev storkommunen Egebjerg dannet af de otte sogne og sognerådene i Hundstrup, Ulbølle, Ollerup-Skerninge, Kirkeby, Lunde og Stenstrup.
Navnet Egebjerg fandt man frem til i indenrigsministeriet, da der ikke kunne findes flertal for mange andre forslag.
Indbyggertallet var i 1970 – 8355. 36 år efter i 2006 var tallet vokset til 8924 indb.
I en lang årrække havde kommunerne følgende udseende:
V. Skerninge - Ulbølle       1842 - 1921
V. Skerninge                       1921 - 1966
Ulbølle                                 1921 - 1970
Ø. Skerninge-Hundstrup  1842 - 1911
Ø. Skerninge                       1911 - 1966
Hundstrup                           1911 - 1970
Stenstrup - Lunde              1842 - 1908
Stenstrup                             1908 - 1970
Lunde                                   1908 - 1970
Ollerup - Kirkeby                 1842 - 1945
Ollerup                                 1945 - 1966
Kirkeby                                 1945 - 1970
Ollerup - Skerninge           1966 - 1970
Egebjerg                              1970 - 2006


Kommunalbestyrelserne så således ud:
Partierne: V – Venstre, A – Socialdemokratiet, B – Det Radikale Venstre, C- Konservative Folkeparti, Z- Fremskridtspartiet, T- Alternativ Liste og G- De Grønne.

1.4.1970 – 31.3.1974.
1.  Borgmester Mads Weber, V, Otto Dinesen,V, Jørgen E, Knudsen, V, Erik Larsen, V, Keld Petersen, V, Poul Bæk, V, Erna Jensen, V, Torben Laursen, C,* Keld M. Jensen, C, Lisbeth Sørensen, B, Otto Hulgaard, B, Noomi Astrup,A, Laurits Hansen, A, Viggo Olsen,A, Bent Jørgensen, A, Carsten P. Rasmussen,A, Niels P. Eriksen.
*Afløste N.B. Ulrich i 1973.

1.4.1974 – 31.3.1978.
2.  Borgmester Mads Weber,V, Bent Jørgensen, A, Niels P. Eriksen, A, Niels E. Husmann,A, Laurits Hansen, A, Viggo Olsen,A, Frank Hausmann,B, Arne S. Mikkelsen,B, Torben Laursen, 1C, Ole Jørgensen, Z, Jens Jacob Pedersen, Z, Erik Larsen, V, Viggo Hannemose, V, Arne Hansen, V, Hanne S. Johansen,V, Poul Bæk,V, Erna Jensen,V.

1.4.1978 – 31.12.1981.
3.  Borgmester Erik Larsen,V, Orla Hansen,A, Peder Midtgaard,A, Bent Jørgensen,A, Dorthe Winther,A,**, Laurits Hansen,A, Mogens Husmann,A, Frank Hausmann,B, Henning Diget,C, Keld M. Jensen,C, Hanne S. Johansen,V,  Erna Jensen,V, Harald Rasmussen,V, Viggo Hannemose,V, Arne Hansen,V, Ole Jørgensen,V,*,Jens Jacob Pedersen,Z.
**Afløste Viggo Olsen i 1979.   
* Udtrådte af Z i 1980.

1.1.1982 – 31.12. 1985.
4.   Borgmester Erik Larsen ,V, Orla Hansen,A, Peder
Midtgaard,A, Mogens   Johansen,A,***, K.K. Nielsen,A, **, Frank Hausmann,B, Jens     Jacob Pedersen,C, *,Henning Diget,C, Keld M. Jensen,C, Kjeld Bruus,A, Hanne S. Johansen,V, Harald Rasmussen,V, Ole Jørgensen,V, Poul Weber,V, Lis Greve,V, Viggo Hannemose,V, ****, Arne Ebsen,T.
* Udtrådt af Z 1984 og ind i C.
**Afløste Dorthe Winther i 1983.
*** Afløste K. Pind i 1984.
****Afløste Aage Sækmose i 1982.

1.1.1986 – 31.12.1989.
5.   Borgmester Keld M. Jensen,C, Orla Hansen;A, Peder Midtgaard,A, Mogens Johansen,
A, Sonja Christensen,A, Niels Bo Lauridsen,A, *, Jørgen Petersen,C, Henning Diget,C, Anne Jørgensen,G, Hanne S. Johansen,V, Ole Jørgensen,V, Poul Weber,V, Ernst                      Hansen,V,**, Aage Sækmose,V, Hans E. Jørgensen,V, Lis Tobiasen;T, Arne Ebsen;T
*   Afløste K.K. Nielsen i 1986.
** Afløste Lis Greve i 1987.

1.1.1990 – 31.12.1993.
6.   Borgmester Poul Weber,V, Mogens Johansen,A, Peder Midtgaard,A, Orla Hansen,A,
Sonja Christensen,A, Niels Bo Lauridsen,A, Kate Møller,A, Anne Marie Nielsen,A, Keld
M. Jensen,C, Hanne S. JohansenV, Ole Jørgensen,V, Trine Greve,V, Ernst Hansen,V,
Aage Sækmose,V, Hans E. Jørgensen,V, Lis Tobiasen, T, Karl Johan Rasmussen,Z.

1.1.1994 – 31.12.1997.
7.   Borgmester Poul Weber,V, Mogens Johansen,A, Niels K. Vigsø,A, ***, Orla Hansen,A,
Niels Bo Lauridsen,A, Anne Marie Nielsen,A, Karen Strandhave,A, Rita Pedersen,C,
Hanne S. Johansen,V, Aage Sækmose,V, Hans E. Jørgensen,V, Ernst Hansen,V,
Niels Rasmussen,V, *, Mie Bendrup,V,  Niels-Frank Nielsen,V, **, Keld Larsen, V, Lis
Tobiasen,T.
*    Afløste Trine Greve i 1997.
**  Afløste Olav Engholm i 1997.
***Afløste Peder Midtgaard i 1997.

1.1.1998 – 31.12.2001.
8.   Borgmester Poul Weber,V, Mogens Johansen,A, Orla Hansen,A, Niels Bo Johansen,A
Karen Strandhave,A, Anette Nørskov,A, Asger B. Bjerre,A, Rita Pedersen,C, Hanne S.
Johansen,V, Hans E. Jørgensen,V, Ernst Hansen,V, Mie Bendrup,V, Birger Jensen,V,
Torkil Christensen,V, Steen Gundertofte,V, Arne Ebsen,T, Vibeke Rindum,T.

1.1.2001 – 31.12.2006.
9.   Borgmester Mogens Johansen,A, Karen Strandhave,A, Orla Hansen,A, Niels Bo Lau-
ridsen,L,****, Torben Frost,A, Finn Olsen,B, Christian Ulrich,C, Ove Engstrøm,C, Jens
Himmelstrup,V, Erik Jørgensen,V,***, Hanne S. Johansen,V,*Jane Kirans,
Mie Bendrup,V, **, Birger Jensen,V, Arne Ebsen,T, Vibeke Rindom,T, Torben Nielsen,
T.
* og ** dannede i valgperioden  Ny Venstre.
***  Afløste Niels Rasmussen, som igen havde afløst Torkil Christensen.
****Blev i valgperioden Løsgænger.

Henning Hjortshøj, Egebjerg Lokalhistoriske Forening. 2011.
Kilde:Egebjerg Lokalhistoriske Forening v. Birte Hansen.

Gå til toppen