holboellsminde_badSeptember 1914 blev Julemærkehjemmet på Skovbrynet 1 i Svendborg taget i brug. Det var 10 år efter, at det første hjem ved Kolding Fjord var indviet, og det var det fjerde hjem Julemærkekomiteen fik bygget.
Den ide, som postmester E. Holbøll, fik i 1902 havde fået, fængede  og gav mange penge. Ideen gik i al sin enkelthed ud på, at folk købte et lille mærke til at sætte på deres julebreve  og –kort ved siden af den almindelige porto. De indkomne midler gik til at bygge hjem, hvor syge børn kunne komme til kræfter igen. .
Da postmester Holbøll døde i 1927, fik hjemmet i Svendborg navnet Holbølsminde.
Han nærede en særlig forkærlighed for hjemmet i Svendborg og besøgte det hver eneste sommerferie. Det fortælles, at han blev ringet op i sit private hjem  juleaften, når træet var tændt. Børnene sang ”Julen har bragt velsignet bud” og den gamle postmester brast i gråd af glæde og rørelse.
Hjemmet var bygget til 44 børn og senere udvidet til 65. Ved 25 års jubilæet i 1939 kunne forstanderinde eller plejemor, Julie Krogh, fortælle, at 4000 børn havde haft ophold på hjemmet. De var der i gennemsnit tre måneder for at komme til hægterne efter akut eller kronisk sygdom.
Julie Krogh tiltrådte som plejemor allerede i 1916.
Om den medicin børnene fik sagde hun til Svendborg Avis i 1939:
holboellsminde_krogh1”Renlighed, lys, luft og god nærende mad – det er den slags medicin, der anvendes på Holbøllsminde, ikke mindst for blege københavnerbørn, for hvem kaffe og franskbrød har været hverdagskost.”
Langt de fleste af børnene var netop fra København. Det understreges, at det udelukkende var lægelige begrundelser, der kunne give en plads på Holbøllsminde. Ikke så meget sociale omstædigheder.
I 1973 var det slut. Julemærkekomiteen fandt, at hjemmet var utidssvarende som døgninstitution og en modernisering ville være for dyr.
Derfor blev Holbøllsminde børnehave og rummer i dag Holbøllsminde Børnehus og ungdomsklub.
Foto
Plejemoder Julie Krogh blev ansat i 1916 og virkede i rigtig mange år på Holbøllsminde. Her ses hun i 1930´erne blandt en del af børnene, der fik god og nærende mad for at blive friske igen efter sygdom.

Gå til toppen