thumb_indvielse-svsundbroDet var hundekoldt, og vestenvinden blæste voldsomt, da den nyforlovede tronfølger Margrethe indviede den nye Svendborgsundbro ved et sakseklip den 18. november 1966.

Alle honoratiores var der, og det samme var tusindvis af spændte og nysgerrige svendborgensere, der kom for at overvære den historiske begivenhed. 80 politibetjente var udkommanderet til at styre trafikken på den store dag. Tronfølgerens bil kørte via Odensevej og den nye brovej direkte til midten af broen, hvor den officielle indvielse fandt sted.

I sin tale takkede amtmand Glente alle, der havde været med til at skabe broen, og han udtrykte taknemmelighed til lokalbefolkningen for dens støtte til broprojektet. Talen sluttede med de højtidelige ord:

"Broens åbning er et epokegørende trafikalt fremskridt for Fyn og Tåsinge, der skaber nye muligheder både på økonomiske og kulturelle områder. Måtte vore forventninger om broens betydning for disse egne og dermed for hele Danmark gå i opfyldelse."

Efter indvielsen var der frokost for de fine gæster i Borgerforeningen, mens de almindelige svendborgensere fejrede dagen ved adskillige folkelige arrangementer i byen.

En særlig symbolsk hyldest gav Ærøfærgen og de fem - nu overflødige - Vindeby-færger. De sejlede i kortege under broen og hyldede den med flag og tuden i hornene. En mere end 400-årig lang epoke for færgerne var slut!

Gå til toppen