I midten af 1970’erne indstiftede Gudme Kommune en pris til en idrætsudøver, som havde ydet en særlig indsats.

I 1977 besluttede man, at prisen også skulle tildeles folk, som havde lagt et stort og frivilligt arbejde i en af de mange lokale foreninger (”Fritidsprisen”). Prisen bestod af en pokal med Gudme Kommunes byvåben indgraveret.

 Følgende personer har fået tildelt prisen (parentesen angiver, hvilken forening/organisation der har indstillet personen):

 1977:                  Lars Bastholm (BBSGI)

                             Aase og Mogens Lønberg (GOG)

                             Aage Clausen (OGIF)

                             Ole Jensen (GIF)

                             Inge Marie Holmskov (HfS)

1978:                  Aksel Christensen (GIF)

                             Jens Jørgen Møller (GOG)

                             Poul Poulsen (Brændeskov/Sydøstfynshallen)

                             Søren Bendt Petersen

                             Peder Nielsen (GIF)

                             Birthe Albjerg (HfS)

1979:                  Niels Nielsen (Dilettant  -  Brændeskov)

                             Preben Juhl Rasmussen (OGIF)

1980:                  Anni og Karl Bendt Fischer (Brændeskov)

1981:                  Søren Møller (GIF)

1982:                  Niels Krogsøe (HOGG og HfS)

1983:                  Elin og Finn Sandgaard (OGIF)

1984:                  Karen Møller (GIF)

1985:                  Bent Neergaard Larsen (HfS)

1986:                  Grethe Westergaard (Dilettant  -  Brændeskov)

1987:                  Georg Hansen (spejdergruppen ”Pionererne”)

                             Poul Syberg (GOG)

                             Kim Christoffersen (OGIF)

1988:                  Svend Aage Vistisen (Sydøstfynshallen)

 

I 1989 ændredes navnet fra ”Fritidsprisen” til ”Gudme Kommunes Pris”, og det besluttedes, at prisen kun kunne tilfalde én person.

Følgende har været prismodtagere:

1989:                  Niels Højgaard (Sydøstfyns Skakklub)

1990:                  Arne Ploug (Gudme Sangforening/Sangkor)

1991:                  Marie Madsen (Besøgstjeneste)

1992:                  Lise Neergaard Larsen (Gudme Turistforening)

1993:                  Regner Nielsen (Lokalhistorisk Arkiv)

1994:                  Keld Petersen (HOGG)

1995:                  Rasmus ”Tuborg” Larsen (GOG og GIF)

1996:                  Kim Christensen (GUF)

1997:                  Elisabeth Møller (Krybbespil  -  Hesselager)

1998:                  Finn Sandgaard (Gudmehallerne)

1999:                  Karen Møller (GIF)

2000:                  Elin Sandgaard (OGIF)

2001:                  Inge Marie Holmskov (HfS)

2002:                  Per Marqvardsen (BBSG & I)

2003:                  Preben Juhl Rasmussen (HfS, HOGG og OGIF)

2004:                  Andreas Møller Jensen (Gudme Turistforening)

2005:                  Ole Vagn Jensen (HOGG)

2006:                  Birger Ottosen                            (Lokalhistorisk Arkiv)

 BBSG                  =   Brændeskov-Brudager Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

GOG                                                =   Gudme-Oure-Gudbjerg (håndbold)

OGIF                                                =   Oure-Gudme Idrætsforening

GIF                                                   =   Gudbjerg Idrætsforening

HfS                                                   =   Hesselager forenede Sportsklubber

HOGG                                             =   Hesselager-Oure-Gudme-Gudbjerg (fodbold)

GUF                                                 =Gudmes Unge Førtidspensionister

Gå til toppen