haandvaerkerskoleSkolerne blev benævnt som lejrene og var: Ollerup Folkehøjskole, nu Den Frie Lærerskole, - Håndværkerskolen, nu Ollerup Efterskole – sang og musik, Højskolehjemmet, nu Ollerup Plejehjem og Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Efter den 29 aug. 1943 anede man på skolerne, hvad der var i vente, ikke mindst p.g.a. gentagne besøg af tyske officerer. I oktober måned kom højtstående officerer og meddelte, at skolerne skulle forlades af elever.

Beslaglæggelserne var med inventar på Håndværkerskolen og på Gymnastikhøjskolen. Dog fik man nogle rum til rådighed, hvor visse ting kunne opbevares. Folkehøjskolen fik lov at tage det meste inventar med til hotel ”Klinten” i Fåborg, men enkelte ting blev på skolen i aflåste rum. Man måtte melde afbud til de 100, som var tilmeldt vinterskolen. Håndværkerskolens virksomhed blev indstillet og man sørgede hurtigst muligt for at få maskinerne ud til egnens håndværksmestre. 110 elever fik afbud. Gymnastikhøjskolen sendte afbud til 285 kommende elever. Men fra maj 1944 fik man husly på ”Ladelund Landbrugs- og Mejeriskole”. Senere på året købtes herregården ”Løgismose” ved Assens, som indrettedes så Gymnastikhøjskolen kunne fortsætte sit arbejde.
Lejrene blev nærmest omdannet til en slags rekrutskole for det tyske militær. Hovedsageligt var det store drenge eller halvgamle mænd.

forsidenAllerede i april 1945 ankom der masser af tyske flygtninge til skolerne. De tyske soldater forlod Ollerup i løbet af kort tid efter kapitulationen. Det meste af sommeren var der o.3000 flygtninge i den lille by. Ca. 600 på Håndværkerskolen og 2400 på de andre to skoler.
Af nationaliteter var det især letlændere,estlændere, polakker og selvfølgelig tyskere. Ret hurtigt begyndte man en sortering efter nationalitet således at ca.500 polakker blev indkvarteret på Håndværkerskolen under ledelse af Dansk Røde Kors, tyskerne skulle på de to andre skoler og øvrige skulle sendes til lejre i andre dele i landet.

Det er forståeligt, at indkvarteringen af ca. 5 gange så mange mennesker, som skolerne var beregnet til, satte sine spor på alt. Det tog hårdt på huse, haver og inventar. Vel havde skolerne lidt under soldaternes hårde slid, men der havde trods alt været disciplin. Men soldaterne havde f.eks. ødelagt mange elektriske installationer ved overbelastning. Dog var det småting i forhold til de ødelæggelser, som skete i flygtningetiden. Det var her C.B.U. der havde den vanskelige opgave med at holde orden og vagt. Da nogle tyske mænd skulle flyttes fra den ene skole til den anden blev de så fortørnede, at de hældte indholdet af septictankene og køkkenaffald ned i vandbrønden.

Lejren på Håndværkerskolen med de mange polske katolikker dannede et lille samfund, hvor man så vidt muligt prøvede at indkvartere familierne sammen mens andre sov på sovesale. Desuden blev der oprettet skole, børnehave mm. Gymnastiksalen blev brugt til underholdning, dans eller som kirke. C.B.U. havde deres folk indkvarteret på højskolehjemmet, som lå overfor Folkehøjskolen og Gymnastikhøjskolen. Disse to skoler udgjorde een lejr med tyskere. Ca. 1000 kvinder, 1000 børn, 300 gamle mænd og 100 større børn.Der blev hentet og spist mad fra Gymnastikhøjskolen og på Folkehøjskolen var der indrettet lazaret, lægekonsultation, børnehaver og skoler.

gl__bagsideDet blev i efteråret 1946, at skolerne igen blev givet tilbage til deres ejermænd. Men det tog tid før skolerne igen kunne fungere efter deres hensigt.
Håndværkerskolen kom i gang vinteren 1946-1947.
Folkehøjskolen fik sit første elevhold med 90 sommerpiger d. 8 maj 1946, men bygningen ”Borgen” husede stadig flygtninge indtil 1 sep. 1946.
Gymnastikhøjskolen fik sit første hold efter krigen d. 11 maj 1947.

I Håndværkerskolens park står en mindesten rejst af de polske flygtninge fra 1945.
På kirkegården ved ”Fredens Kirke” Svbg. er der soldater- og flygtningegrave fra 2. VK.Alle oplysninger her er fra Gymnastikhøjskolen-, Folkehøjskolen- og Håndværkerskolens årsskrifter 1943-1947, samt ”Erindringer fra Ollerup” , 2003.--------         C.B.U.  -  Civil Beskyttelses Udrykningskolonne.

 Henning Hjortshøj, Egebjerg Lokalhistoriske Forening, 2011

Gå til toppen