Ollerup Cup

ollerup_cupSådan skrev –Hvem Hvad Hvor – som undertekst til et billede, som viser 700 Cup-deltagere, der holder nytårsaften i Gymnastikhøjskolens OD-hal i 1978. Disse unge mennesker vil aldrig glemme, den måde de fejrede nytår på. Det blev helt anderledes end de havde tænkt sig, da de drog hjemmefra, men sikkert hverken bedre eller dårligere, end de ellers ville have oplevet årsskiftet på.

Selve håndboldturneringen blev afviklet perfekt, selv om vejrsituationen var forværret de sidste par dage. Men da de sidste finaler var overstået ved middagstid manglede der en del busser til afhentning af deltagerne og nogle af dem, som var på stedet, ville ikke vove sig ud, fordi al udkørsel var frarådet af vejmyndighederne. Nogle kørte alligevel og kom hjem, mens andre blev hængende halvvejs i flere dage. Efterhånden blev de ca. 1000 der ikke var kommet af sted samlet på Gymnastikhøjskolen og indkvarteret i den store hal. Fordelen ved at have dem på Gymnastikhøjskolen var bespisningen og kommunikationen.
Der blev travlhed ved telefonerne, både med at meddele hvem der stadig var i Ollerup, og hvem vi vidste, der prøvede at komme hjem. Mange forældre ringede og spurgte hvor deres børn opholdt sig og hvordan de havde det.
Men der skulle skaffes nye madforsyninger og hvor meget skulle der indkøbes? Noget blev købt og andet lånt i Gymnastikhøjskolens køkken. Datoen var d. 30 dec. Hvor lang tid ville snestormen vare?

ollerup_cup2Dagen efter var det nytårsaften og vejret ikke bedre. Al trafik var så godt som lammet, der blæste snestorm fra nordøst og temperaturen faldt til under 10 minusgrader. Nogle få tog chancen og tog af sted, men selv spillerne fra Stenstrup havde besvær med at komme hjem. Efterhånden blev alle indkvarteret på skolens tomme værelser og på byens skoler, ja selv en nærliggende kro tilbød logi for en klub. Men vi skulle igen på indkøb i de nærliggende forretninger. Transporten foregik med håndtrukne slæder. Vi skulle arrangere nytårsaften for de ca. 700 unge mennesker, der var tilbage.
Det lykkedes med primitiv bespisning. OD-hallen blev pyntet med kulørte lamper og balloner. Heldigvis var der på skolen en medhjælper med et diskotek, han kunne heller ikke komme nogen steder og stillede sig til rådighed. En af skolens lærere holdt nytårstale og alle tog situationen med godt humør. Men de kunne heller ikke gøre andet.
Ved midnatstid skulle der pludselig ringes efter –Hjælp! I hallen, hvor der natten i forvejen havde sovet ca. 1000 mennesker, var der i kulden sprunget et vandrør og gulvet stod nu under vand. En pedel var kravlet ned til skolens vandværk for at lukke, men blev kort tid efter fundet bevidstløs i den kolde sne og skulle have øjeblikkelig hjælp. På Falckstationen i Svendborg var der et af forsvarets bæltekøretøjer udstationeret og i løbet af 15 min. kom det buldrende gennem snemasserne med lægeassistance og situationen klaredes.

I løbet af nytårsdag blev vejret noget bedre og de fleste kunne komme hjemad, men der gik flere dage før de sidste, sønderjyderne, kom af sted.

ollerup_cup4Så dramatisk havde ingen Ollerup- Cup før eller senere været. Et held var det i hvert fald, at man fra Gymnastikhøjskolen stillede sig så velvilligt til rådighed. Det løste mange problemer, som også blev løst ved en stor hjælp fra de mange frivillige, som på en eller anden måde gav en hånd med.

-Ollerup-Cup var landets største håndboldstævne, som afholdtes i årene 1972-1993 i fem idrætshaller på Sydfyn med Gymnastikhøjskolen i Ollerup som centrum. Her kunne der spilles på fire baner samtidig. Arrangør var Ollerup-Skerninge G&I.

- I 1977 var der 2100 deltagere, men der blev sagt ”nej” til mere end 100 hold.
- Det var et ungdomsstævne og der blev spillet i rækkerne: piger, drenge, H. junior og ynglinge og D. junior og ynglinge.
- Spilledagene var fra d. 27 dec. til d. 30 dec. Alle hold var garanteret mindst fire kampe. Finaledagen var krydret med f.eks. kampe mellem udvalgte hold blandt deltagerne og landskampe.
- Den mest vindende klub gennem årene har suverænt været GOG.
- For spillerne var der meget andet end håndbold. Der blev tilbudt f.eks. svømning, biograf, diskotek og underholdning.
- D. 30 dec., om aftenen, blev de flere hundrede hjælpere inviteret til ”Takkefest”. En sammenkomst med servering, dans og underholdning. Ollerup-Cup skabte et enormt engagement hos lokalbefolkningen. Deres hjælpsomhed var uundværligt for stævnet.
- Fra o. 1990 fik stævnet efterhånden konkurrence fra andre af landets håndboldklubber og det medførte en afmatning. Da der i 1993 kun var tilmeldt 51 hold besluttede man at stoppe.

Henning Hjortshøj, Egebjerg Lokalhistorisk Forening, 2011

Gå til toppen