christian_poulsenI tiden op til byrådsvalget den 14. marts 1933 havde Socialdemokratiet sat alle sejl til for at vinde flertallet og dermed erobre borgmesterposten i Svendborg.

Det lykkedes ikke at få flertallet, men alligevel kunne den første socialdemokrat, forretningsfører Carl Tønnesen (1875-1938) sætte sig i borgmesterstolen.

Da byrådet den 1. april 1933 skulle konstituere sig viste det sig, at Venstres to medlemmer, sagfører Chr. Poulsen og handelsgartner Niels Berend Jensen, ikke kunne stemme for Det konservative Folkepartis kandidat, fabrikant Einar Halberg, som borgmester.

Carl Tønnesen fik otte stemmer mod Halbergs syv. To stemte blankt . Der måtte tre afstemninger til, før Tønnesen kunne sætte sig i borgmesterstolen. Alle afstemninger viste samme resultat.

Forud for valget havde de to borgerlige partier, Venstre og De konservative, i skarpe vendinger advaret imod, at vælgerne gjorde Socialdemokratiet til det største byrådsparti. Det ville, som det hed sig i Venstreavisen Svendborg Avis, give skatteskruen en omgang opad, ligesom klasestyret ville komme i højsædet.

Valget gav Socialdemokratiet 3092 stemmer, en fremgang på 429 og et mandat fra syv til otte.

De konservative noterederes for 2871 stemmer, hvilket var 740 stemmer flere end ved valget i 1929. Det gav partiet en fremgang på et mandat til syv.

Venstre opnåede 971 stemmer, et minus på 23, og beholdt uændret sine to mandater.

Hverken Det radikale Venstre eller Danmarks Kommunistiske parti opnåede plads i byrådet.

Fra valgdagen og til konstitueringen har der åbenbart været forhandlinger mellem de konservative og Venstre om, hvem der skulle være borgmester efter den konservative Laccopidan-Petersen, der ikke stillede op ved valget.

Det fremgår indirekte af en artikel i Svendborg Avis den 1. april. Her fremgår det tydeligt, at Venstre stillede sagfører Chr. Poulsen i front. Argumentet var, at Poulsen var yderste kvalificeret efter sine 12 år i byrådet, bl.a. som nætformand.

”Store dele af byens borgere så meget gerne denne mand valgt til borgmester”, skrev Svendborg Avis.

Venstre og de konservative havde hidtil udgjort en fælles byråds gruppe.

Venstre fik øjensynlig at vide i forhandlingerne, at partiet bare skulle rette ind og gå ind for Einar Halberg som borgmester. End ikke formandsposten i det socialeudvalg kunne Venstre få, hvis partiet støttetede Halberg. Den post, der var lønnet, skulle gå til en konservativ.

Venstre skulle, skrev Svendborg Avis, underkaste sig de konservative, som derfor har sig selv at takke for, at det gik som det gik.

De konservative har nok en anden udlægning af det spørgsmål. De har sikkert kunne

henvise til, at Venstre trods alt kun fik 971 stemmer og to mandater.

Det hører med til historien, at Venstres og Svendborg Avis’s foretrukne borgmesterkandidat, Chr. Poulsen, i 25 år var formand for bestyrelsen i A/S Svendborg Avis.

Chr. Poulsen var født i nordjylland og uddannet jurist. Han slog sig i 1895 ned i Svendborg, fra 1898 som selvstændigt sagfører. Han kom i byrådet i 1921 og bestred en lang række poster. Han døde i 1944 i en alder af 72 år.

Carl Tønnesen og Einar Halbergs biografier kan findes under Personalhistorier.

Gå til toppen