Tronfølgeren, prinsesse Margrethe indvier Svendborgsundbroen 1966.Dronning Margrethe II har gennem tiderne ofte besøgt Svendborg. Fra hun som lille prinsesse foretog landgang på Skarø og Drejø sammen med sine forældre og søskende i 1950ène, til hun som tronfølger i november 1966 klippede den røde snor over til den nye Svendborgsund bro og til hun som regent har været på officielle besøg. Allerede et halvt års tid efter hun blev udråbt til Dronning Margrethe II i januar 1972 besøgte hun og Prins Henrik Svendborg tirsdag den 27. juni.

Samme dag skrev Fyns Amts Avis: ”Et par tusinde børn, hjemmegående husmødre og turister gav regentparret en sommersmilende velkomst med hurraråb og viftende papirflag, da det officielle besøg i Svendborg indledtes i formiddag. Med en præcision, som hører slige arrangementer til, lagde kongeskibet ”Dannebrog” til Frederikskajen på sekundet kl. 10 efter blidt og venligt være blevet lodset gennem sund af lods Kierby Jensen, Tankefuld”.

Avisen noterer, at besøget fandt sted på en travlarbejdsdag, så modtagelsen af Dronning Margrethe og Prins Henrik var ikke et tilløbsstykke, som man før har set ved kongelige besøg. Men der var smilende hjertevarme under regentparrets tur gennem byen i åben vogn gennem Svendborgs gader til rådhuset.

Modtagelseskomiteen på kajen bestod af stiftamtmand J. Høirup og borgmester Svend Aage Andersen med fruer. En række repræsentanter for Svendborgs offentlige liv var også mødt: Byrådsmedlemmerne Gunnar Nielsen, Hans Lundgreen og Bent Poulsen, kommunaldirektør Otto Christensen, amtsrådsmedlemmerne H. Merrild Nielsen og Johanne Larsen, havneudvalgsmedlemmerne H.I. Hansen, direktør Harry Fich, forstander Viggo Schultz, direktør Klintvort, dommerne Julius Paulsen og F. de. Fine Licht, politimester Axel Sørensen og politikommissær Henry Jensen

Under modtagelsen på rådhuset fik dronningen værket Svendborgs Historie i 700 år og en håndskåret model af den tremastede Thurø-skonnert ”Dannebrog”.

Kl.13 var der frokost om bord i salonen på kongeskibet for en række indbudte gæster. Da det var overstået begav regentparret sig til Tåsinge. Her kikkede de ind på det nye plejehjem, hvor borgmester Svend Aage Andersen, socialudvalgsformand Ejnar Philipsen og forstander Birthe Mikkelsen viste rundt. Beboerne fik håndtryk og der blev udvekslet bemærkninger. Således gav 100-årige Marie Christoffersen, tidligere Strammelse, prinsen gode råd om, hvordan man bevarer sig frisk og rask i fem generationer.

Besøget fortsatte i søfartshistorikeren F. Holm-Petersens søfartssamlinger i Troense. Her gav Holm-Petersen en livlig og spændende forklaring på en række af museets klenodier.

Sidste punkt på programmet var et vist i A.P. Møllers smukke kollektive boliger på Slotsallén, hvor 70 pensionister fra rederiet bor i 45 praktiske boliger.

Kl. 17 vendte regentparret tilbage til kongeskibet, som dog kort efter forlod det for at begive sig til privat selskab hos Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille og grev Nonni på Tranekær.

18 år senere, i 31. juli 1990, ankom kongeskibet ”Dannebrog” igen til Svendborg med Dronning Margrethe og Prins Henrik om bord – og så var der lagt op til en festlig dag i den gamle søfartskøbstad med et mere tæt program end i 1972.

Et højdepunkt for den arkæologi vidende dronning var besøget i udgravningerne i Lundeborg. Majestæten blev så fascineret af udgravningsleder, Per O. Thomsens beretning om fundene fra romersk bronzealder, at programmet skred. Med lidt over en halv times forsinkelse kom dronningen ud på eftermiddagen tilbage til kongeskibet.

Regentparret besøgte TV2 Fyns bygning på Ramsherred. Derefter vandrede de gennem Krøyers Have til Svendborg Museum. Undervejs kom dronningen og prinsen på den smalle sti så tæt på folket, som det overhovedet kan tænkes i et fredeligt land.

Dronning Margrethe og Prins Henrik modtages af museumschef Henrik Jansen på Svendborg MuseumPå museet blev parret modtaget af museumschef Henrik M. Jansen, som i sin beretning ude i gården måtte se eller rettere høre sig afbrudt af hanen Ludvig. Han lod sig med sin højlydte galen ikke imponere af det fornemme besøg.

Dronning Margrethe var på besøg på Thurøhus, hvor samtlige beboere fik et kongeligt håndtryk og et smil. En af beboerne var lidt usikker på, hvem hun hilste på.

-Jeg er dronningen, sagde majestæten. Så kom det med overbevisning fra den gamle dame:

-Jeg elsker at se alle billederne af dig. Du er en god dronning.

Mens dronningen spredte glæde hos de ældre på Thurøhus, lagde Prins Henrik vejen forbi A. Walsteds Bådeværft i Gambøt. Hver gav bådebygmester Aage Walsted en grundig orientering om det verdenskendte værft. Prins Henrik med følge gik om bord i ”Noma”, bygget i træ på værftet, og her hyggede den kongelig højhed sig i kahytten, mens fartøjets tyske ejer bød på drinks.

Prins Henrik entrerede toldkrydseren ”Viking”, der sejlede ham til Svendborg med afstikkere til Røgeriet og Ventemose Vandmølle. Prinsen blev sat på ”Dannebrog” kl. 16.35 – og der var således ham, der tog imod den forsinkede dronning og ikke omvendt, som ellers planlagt.

Om aftenen var der souper på kongeskibet for omkring 140 indbudte.

Besøget var indledt med modtagelse på Svendborg Rådhus, hvor borgmester Holger Rasmussen overrakte byens gaver: Til dronningen en todelt halsring, et armbånd og øreringe af sterlingsølv, udført af guldsmed Preben Ludvig, Svendborg. Til prinsen en trådkantskål, tilvirket af glaspuster Jesper Sødring, Glasmagerne, Vemmenæs.

Fire år senere, i 1994, var Dronning Margrethe igen i Svendborg. Denne gang på et kort besøg i anledning af det store landstævne.

3. september 2003 kastede dronningen og prins Henrik igen glans over Svendborg. Besøget var et led i byens fejring af sit 750 års købstadsjubilæum.

Dronningen og Prinsgemalen modtages af borgmester Jørgen HenningsenHundredvis af børn med flag råbte et rungende hurra, da ”Dannebrog” kl. 9.17 rundede Frederiksø og lagde til ved Maritimt Centers kaj. Regentparret kvitterede smilende og vinkende for velkomsten. På kajen spillede Peder Most Garden, det nifoldige leve for majestæten blev udråbt af stiftamtmand Nina Würtzen og borgmester Jørgen Henningsen bød velkommen. Borgmesteren fulgte regentparret til den nys opstillede statue af Hvalfisken, som var købstadsjubilæets vartegn.

Fyns Amts Avis skrev i udgaven den 4. september: ”Regentparrets besøg blev en perfekt dag med sol, varme smil og blafrende flag. Ingen snærende afspærringer, et flot og varieret program, hvor dronningen fik ekstra tid, da hun gerne ville se samlingerne i det gamle Zoologiske Museum”.

Dronningen og prinsen var nemlig i nærheden, da hendes majestæt lagde grundstenen til det nye zoologiske museum, Naturama på Dronningemaen. Kulturudvalgsformand Inga Britt Olsen kunne glæde prins Henrik med, at den flotte dåhjort, han havde nedlagt i Dyrehaven og havde skænket til museet, var en stor attraktion.

Der nedlægges grundsten til NaturamaDronningen var på visit i Musikkens Hus, hvor hun overværede en koncert med sang og musik, udført af ca. 100 børn.

Prins Henrik var på Maersk Training i Rantzausminde, som var taget i brug få år før. Prinsen nåede også et visit hos Chr. Kjær Group på Grønnemosevej.

Prins Henrik og en række medlemmer af Svendborg Marineforening fik en rigtig hyggelig og afslappet stund i foreningens lokaler i det gamle kloster i Havnegade.

Dronningen besøgte Frøavlen og fik hilst på en række af beboerne her. På Anne Hvides Gård fik dronningen beretningen om den Svantevit-figur, som er fundet under en udgravning i Svendborg. Museumschef Esben Hedegaard havde arrangeret denne lille Svantevit-fremvisningen i det fri, hvilket forvirrede sikkerhedsfolkene, da det ellers var meningen dronningen skulle være gået direkte indenfor i den gamle gård. Per O. Thomsen forklarede om den lille trædims fra 1300-tallet.

Et besøg i SAK-bygningen i Vestergade og en koncert i Sct. Nicolai Kirke blev der også tid til. I kirken sang Svendborg Gymnasiums kor.

Byens gave til dronningen var en Svantevit i sølv, udført som papirkniv og prinsen fik manchetknapper med Hvalfisken som motiv. Gaverne var udført af guldsmed Traudel Toftegaard og leveret gennem guldsmed Lauridsen i Møllergade.

Da kongeskibet forlod Svendborg ved 22-tiden, stod en større forsamling på kajen med tændte fakler.

17. september 2008 fik en lille del af Svendborg Kommune besøg af regentparret. Beboerne på Skarø havde tænkt: Vi prøver at invitere dronningen og prinsen på besøg. Vi kan jo kun få et nej.

Det blev et ja. Kongeskibet ”Dannebrog” ankrede op ud for Skarø Havn og dronningen og prinsen blev i chalup sejlet ind.

Her steg de kongelige op i en smukt pyntet vogn, der blev trukket af en traktor. Den var i dagens anledning indregistreret som ”Krone 50”.

Der var besøg i købmand Madsens købmandsbutik, der skønt lukket for mange år siden, står helt intakt tilbage. Regentparret smagte på Skarø Is, besøgte kirken og forsamlingshus og fik en rundtur på øen. Det blev en minderig dag for den lille øs beboere.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2018

Gå til toppen