ulbollemolleUlbølle Mølle blev opført af Rasmus Pedersen i 1862. Møllen er en såkaldt "hollandsk mølle".

I 1884 blev Ulbølle Mølle købt af skibsfører Rasmus Larsen, der opførte bageri og beboelse (den nuværende Møllevej 5). Under første verdenskrig var der mangel på olie til at drive det nye el-værk i V. Skerninge. Derfor begyndte Ulbølle Mølle at producere elektricitet til elektricitetsværket i V. Skerninge, dog først efter mølleriarbejdet var gjort.

Efter krigen blev der indlagt el-kraft i møllen og installeret en petroleumsmotor.

I 1952 købte Verner Nielsen Ulbølle Mølle. I 1959 fik møllen nye vinger i forbindelse med over-gangen til vekselstrøm. I 1989 solgte Verner Nielsen sin aktiebeholdning til Fynbo Olie A/S.

Ulbølle Mølle blev drevet videre som en moderne grovvareforretning. I 1992 blev Fynbo Olie fusioneret med Fyns Andels Foderstofforretning og indgår nu under FAF

Ulbølle Mølles Venner
I 1998 blev møllebygningen overtaget af den nystartede forening Ulbølle Mølles Venner. Skødet blev underskrevet den 2. februar 1998. Forinden var møllen i november 1997 blevet forsynet med nye jernvinger.

I sommeren 1999 fik møllen ny svikstilling. I 2002 skete der en gennemgribende renovering af det udvendige murværk. Overfladebehandlingen (tjære og glasfiber) blev fjernet. Herefter blev alt mur-værk over svikstillingen sandblæst. Dårlig mørtel blev kradset ud og ny oppudsning foretaget. Møl-lebygningen blev herefter malet hvid. Den oprindelige farve på møllen har ifølge et gammelt billede været hvid.

Samme år blev der lavet en ny tagdækning til møllehatten.

Disse to projekter er overvejende finansieret af fondsmidler fra EU´s regionalfond samt Skov- og Naturstyrelsen.

I Verner Nielsens tid  -  1957  -  blev der installeret lys på vingerne. Vingerne kan køre rundt med lyset tændt. Lyset er tændt fra 1. søndag i advent til Hellig tre Konger. Det har lige siden 1957 været en fast og helt nødvendig del af julestemningen i Ulbølle.

Gå til toppen