Råd-, Ting- og Arresthus.
Tinghusgade 43

raadhus_2Ejendommen var byens Rådhus fra 1881 - 1939.

Før den tid lå Rådhuset på Torvet, men forholdende var blevet for små og utidsvarende .

Bygningen skulle fungere som Råd- og Tinghus hvilket betød at udgifterne til opførelsen blev delt mellem Amt og Kommune.

Amtmand var Grev L.F.H. Brochenhuus - Schack.

Bygningen er tegnet af Arkitekt C.W.F. Lendorf , Odense.  Murermestrene H.Madsen og M. Ludvigsen stod for opførelsen.

Vinkelret på Rådhuset mod nord var bygget arresthus i 3 etager og kælder. I Rådhusets kælder var der en lejlighed til arrestforvareren.

Tårnuret fra det gamle Rådhus , (lavet af urmager Bertram Larsen , København) blev indstalleret i tårnet på den nye bygning.

9.Januar 1899 skete der en voldsom skade på Rådhuset forårsaget af en gaseksplosion samt brand hvorved en del arkivmateriele gik tabt.

raadhus_31903 rejste man en statue af Grev Brochenhuus - Schack , ( byens1. æresborger i 1901) foran Rådhuset. Statuen er udført af Billedhugger Rasmus Andersen.

Bygningen rummede Rådhus, Amtskontor,Politi og Retsvæsen. Pladsmangel gjorde at man i 1900 opførte en ny ejendom på Torvet til Politi og Brandvæsen . Denne bygning er tegnet af Arkitekt J.J. Eckersberg og eksisterer stadig under anden funktion.

Rådhuset fungerede indtil 1. Verdenskrig, men  pladsmangel gjorde at selve  kommunaladministrationen flyttede . Ordens og Kriminalpolitiet flyttede af samme årsag fra Torvet/ Ramsherred til Rådhuset / Tinghuset i 1928.

I 1930'erne  blev Rådhuset / Tinghuset for trangt og det nye Rådhus på Ramsherred blev bygget, indviet 1939.

Det gamle Rådhus blev overdraget til Rigspolitiet og vederlagsfrit skænket til staten til lokaler af rets - og politimæssig karakter med benævnelsen Tinghuset.

 9.Februar 1944 blev der forøvet et bombeattentat mod Tinghuset. Skaderne var beskedne.

I løbet af 1960'erne blev pladsen igen for trang og resultatet blev at politiet i 1971 flyttede til Grev Brochenhuus - Schack's tidligere Amtmandsbolig " Ørkildshus" på Tvedvej .

Bygningen har siden 1980'erne udelukkende været Retsbygning/ Domhus og Arresthus.

 

Gå til toppen