Bagergade 71 San Francisco og Bethel

 (Tinghusgade 28-34)

bagergade 711859 opført af murermester Amrød i Tved

1862 solgt til prokurator M. Hansen Sødinge

1889 solgt til Svendborg Bymission

1985 ca. afhændet til kontor og butiksformål

Huset stod færdigbygget i 1859, opført af Niels Johan Amrød (Ammerød), Trappebækshuset i Tved. Niels Johan var plejesøn hos murermesteren af samme navn i Tved, Niels Johan Amrød, og udlært murer hos plejefaderen. I slutningen af 1850'erne var N.J. Amrød jun. en tur i staterne, hvor han blev meget inspireret af jernbanerne og ikke mindst stationsbygningerne. Hjemvendt til Svendborg mente han at byen skulle have en lignende stationsbygning, som dem han havde oplevet i USA. Placeringen blev enden af Bagergade, da han ikke formodede, at jernbanen kunne føres de 40 meter ned i bymidten. Svendborg fik først jernbaneforbindelse til Odense i 1876, linjeføringen blev med meget besvær lagt igennem sumpede områder i en lang bue udenom højderne ned i nærheden af havnen og forbindelserne med færge til øerne.

Selv ombygget og renoveret mange gange som bygningen er i dag, kan man stadig fornemme indretningen som stationsbygning.

set_fra_thinghusgadeBygningen, der blev kaldt San Francisco, var opført med 3 gennemgående kviste, virkelig imponerende, men desværre ikke godt håndværk. Som det er refereret i en bygningsrapport: ”Gavlene er kun én stens mur, skødesløst og dårligt opført, meget fantastik og usolidt opmuret bygning”. I begyndelsen af 1860'erne fik ejeren ordre til at isætte murankre i begge gavle og inden 1870 ca. var alle kviste væk.

I 1864 blev bygningen anvendt til lazareth for sårede soldater.

I 1889 købte Svendborg Bymission, der var tilknyttet Vor Frue Kirke, bygningen og indrettede den til eget formål, der blev lavet samlingssale, værelser og lejligheder. Her udfoldede menighedsarbejdet sig med mange aktiviteter for både børn og voksne. Herefter fik bygningen navnet Bethel. Svendborg Bymission afhændende først huset næsten 100 år senere i 1985, da det stod over for nye bekostelige renoveringer.

I 1989 var det færdigrenoveret og klar til at blive taget i brug som kontor og butiksejendom.

Gå til toppen