torvet8Hjørneejendommen til Ramsherred er en 2-etages rødstensbygning i nygotisk stil. Den er opført i 1886 som kombineret politi- og brandstation ved arkitekt Jens Juel Eckersberg. Facaden ud mod Ramsherred har i begge etager rundbuede vinduer, og taget med skiferbelægning er forsynet med to kamtakkede kviste. Også den høje gavl mod torvet er afsluttet med kamtakker. I 1924-25, i forbindelse med oprettelse af en afdeling af Falcks Redningskorps, bliver sprøjtehus-delen op til kampestensmuren mod Vor Frue Kirke forsynet med en overetage tegnet af arkitekt Fritz Jørgensen. I dag har siden mod torvet postadresse Torvet 8.

Anledningen til opførelsen af den nuværende bygning på hjørnet af Ramsherred og Torvet var en nyordning af brandvæsenet med ansættelse af et fast brandmandskab.
Før 1884 stod her en ejendom tilhørende vognmand Hans Madsen. Efter nedrivning af dette hus opførtes den nuværende bygning. Ud over kontorlokaler var her plads til rense- og tørrerum for slanger og andet materiel, samt vagtstue og lejlighed til 3 brandmænd. Derudover var der også centralstation for brandalarmering.

torvet8 brandmandskabTorvet8 brandmateriel

 

 

 

torvet8 1Ejendommen blev i 1966 nedlagt som politi- og brandstation og er i årene herefter blevet brugt til private lejemål. I 1984 afhændede Svendborg Kommune ejendommen til forsikringsselskabet Alm. Brand. Bygningen har nu i mange år huset et advokatfirma, mens der i lokalerne mod torvet, hvor brandbiler og ambulance holdt til, i dag er café.

Ejendommen blev fredet i 1988.

Gå til toppen