mllergade13 1Hjørneejendommen Torvet – Møllergade 13-15 er opført i fire etager med røde mursten og med skifertag. Murværket er foroven afsluttet i en spidsbueformet gesims med lyse blændinger. Vinduerne på de to øverste etager er tofags, hvorover en ornamenteret halvrund fronton. Det samme gælder de fire, helt tætsiddende vinduesåbninger på første sal, hvor ruderne imidlertid er udskiftet og uden sprosseinddeling. Over hovedindgangen i det skråt afskårne hjørne mod Møllergade er der i 2. og 3. sals højde en gennemgående karnap. Stueetagen domineres helt af store, moderne butiksvinduer.

mllergade13Det nuværende hjørnehus erstattede i 1900 et 1-etages hjørnehus med 9 fag i en grundmuret forside til Møllergade og 3 fag med kælder og grundmuret forside til torvet. Her havde isenkræmmer Sophus Nielsen sin butik i de to nederste etager.

Bygningen blev omkring 1930 overtaget af fabrikant Johannes Neye, og siden har der her været drevet læderhandel under firmanavnet ’Neye’.

mllergade13 2Ved siden af den mere ydmyge ’Torvecafé’, virker den høje bygning, der lukker for udsigten mod Vor Frue Kirke, ret så dominerende i bybilledet.

Børge Groth, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2017.

Gå til toppen