Villa Anna på Høje Bøgevej 27 – her blev kimen til A.P. Møller Mæsk A/S lagt. Foto Svendborg Byhistoriske Arkiv.De færreste tænker nok over, når de drøner forbi den grå villa på Høje Bøgevej nr. 27 i Svendborg, at den   rummer en historie, der har haft stor betydning for dansk skibsfart og samfundet i det hele taget.

Her blev kimen lagt til det, som senere udviklede sig til verdenskendte A.P. Møller Mærsk.

Den 12. december 1884 rykker en familie med 10 børn ind i huset, der var opført af tømrermester Jens Hansen i 1883.

Familien kom fra Dragør, hvor skibsfører Peter Mærsk- Møller (1836-1927) i årrække havde været fører af sin svigerfaders sejlskibsflåde.

Peter Mærsk -Møller havde ofte anløbet Svendborg Havn og var kommet til at synes om byen. Han og hustruen, Anna, født Jeppesen, (1842-1922) valgte derfor den sydfynske købstad, da de besluttede at flytte fra Dragør.

Villaen, der fik navn efter Møllers hustru, blev inden indflytningen fundet for trang til den store familie, så der var bygget en sidefløj til med soveværelser på første sal.

Da Møller, hustru og 10 børn, ankom til Svendborg med tog, viste det sig, at jagten med deres bohave sad fast i isen syd for Sjælland. Derfor måtte de sove på gulvet de første nætter, mens flinke naboer hjalp dem med sengetøj og mad.

Peter Mærsk- Møller så for sig, at sejlskibenes tid var ovre. Damp som fremdrift i skibene var sagen. I 1886 stiftede han sammen med en engelsk bekendt dampskibsselskabet Laura, opkaldt efter medstifterens datter. Selskabet købte et dampskib, som Peter Mærsk Møller selv førte i nogle år, inden hvervet blev overdraget til sønnen Hans Mærsk-Møller (1873-1956)

Villa Anna var hovedkvarteret for Dampskibsselskabet Laura, og blev det også i en årrække for Dampskibsselskabet Svendborg A/S, som Peter Mærsk -Møller tog initiativ til sammen med sønnen, Arnold Peter Møller (1876-1965) i 1904.

Villa Anna blev også centrum for begivenhederne omkring starten på dette rederi, der siden udviklede sig til det, vi i dag kender som A.P. Møller Mærsk A/S. Afregning af fragt, hyre m.v. fandt sted i Villa Anna.

Peter Mærsk- Møllers datter, Hulda Mærsk-Møller (1871-1956), var sin fars dygtige medhjælper på rederi-kontoret.

Familien Møller samlet i dagligstuen i Villa Anna i begyndelsen af 1890érne. Foto fra ”Ved rettidig Omhu.” af Ove HornbyHulda Mærsk-Møller var den sidste af familien, som til boede i Villa Anna. Hun bevarede det gamle hjem i den oprindelige skikkelse med de samme møbler, billeder, nipsting, minder fra sejlture – og sådan står villaen den dag i dag.

Den, som det forundes at få en rundgang i Villa Anna, fornemmer en atmosfære af historie. Blandt meget andet ses det gamle skrivebord, hvorfra far og datter styrede forretningerne. Den solide, fredelige stemning, som prægede et gedigent sømandshjem omkring skiftet til år 1900, er fremtrædende.

I de år, da Dampskibsselskabet A/S holdt generalforsamling i Troense, var det traditionen, at skibsreder Mærsk McKinney Møller (1913-2012) og selskabets bestyrelse spiste frokost i Villa Anna – hans farfars hjem og faders barndomshjem.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv 2019

Kilde bl.a. ”Ved rettidig Omhu…” af Ove Hornby

Gå til toppen