Strandgården er i dag Svendborg Sund Sejlklubs domicil. Foto Bjarne GregersenRANTZAUSMINDE. Svendborg Sund Sejlklubs Strandgården ved Rantzausminde Havn har en fortid som fristed for forstander, lærere og elever på Ollerup Gymnastikhøjskole.

I skolens årsskrift 1933 skriver forstander Niels Bukh (1880-1950), at han har købt godt og vel halvanden tønder land ved Egense Strand. Formålet er klart: Her skal skabes mulighed for at få en fredelig arbejdsfri hviledag hver lørdag eftermiddag og søndag.

Ollerup Gymnastikhøjskole var kendt viden om, og navnlig om sommeren strømmede turister til, hvilket kunne være forstyrrende for undervisningen på den årstids kurser.

Niels Bukh skriver, at strandmarken ligger ca. fem km fra gymnastikhøjskolen – en god cykelafstand.

Et hold gamle elever har vinteren igennem været i gang med at planere, plante og bygge. Arealet er firkantet og omgærdet af et tæt levende hegn, der   bliver forstærket med et højt plankeværk hele vejen rundt og lidt ud i vandet.

Gymnastikhøjskolens forstander Niels Bukh nyder udsigten fra Strandgården en sommerdag. Foto Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv.HYGGELIGT SAMVÆR

Længst borte fra vandkanten anlægges en gymnastik- og boldplads på 60 gange 60 meter. Midt i anlægget bygges et sommerhus med omklædningsrum m.m. i kælderen.

-Der bliver, skriver Niels Bukh, lyse stuer, hvor vi kan samles til spisning, og hyggeligt samvær.

Fra huset skråner arealet mod syd nedad til kysten, der spænder over 75 meter udmærket badestrand. På den ene side er der en otte-ni meter høj skrænt. En tilsvarende rejses ved den anden side. Skrænterne formes i terrasser som brede trapper helt ned til stranden og med en stor plæne i midten.

Der skal bygges en stenmole og broer med udspringsvippe, berettede Niels Bukh i årsskiftet januar 1934 og han sluttede:

”I skal se hvor det bliver smukt og godt”.

FOR DANSKHED OG SUNDHED

Rejsegilde på Strandgården i 1934. Foto Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv.Strandgården blev indviet ved elevmødet og sommerskolens afslutningsfest den sidste lørdag og søndag i juli 1934. Kl. 11 samledes alle og var klar til på cykel, i bil eller til fods at begive sig fra Ollerup til Strandgården og holde fest for den nye bygning og anlægget.

For første gang blev Dannebrog hejst over Strandgården

-Denne skønne plet af Danmarks jord indviedes til at virke for samling, danskhed og sundhed blandt ungdommen, slog Niels Bukh fast.

Og det formål opfylder Strandgården fortsat.

SOLGT TIL SVENDBORG KOMMUNE

Niels Bukh modtog gratulanter på Strandgården på sin fødselsdag 16. juni 1950. Det blev hans sidste, idet han døde 7. juli samme år.

I november 1976 sluttede Ollerup Gymnastikhøjskoles æra på Strandgården. Skolen solgte den til Svendborg Kommune for 600.000 kr. I tingbogen er det noteret, at ejendommen udelukkende må benyttes til rekreative formål.

Siden 1986 har Strandgården været rammen om aktiviteterne i Svendborg Sunds Sejlklub. Klubben havde indtil da holdt til i Færgegården ved Svendborg Lystbådehavn. Det skete med et mageskifte, så kommunen overtog Færgegården og klubben Strandgården. Der blev opført en tilbygning til Niels Bukhs oprindelige ejendom.

Klubbens beliggenhed er så ideel til netop udøvelsen af sejlsport, at der skal en god og livlig fantasi til at forestille sig den bedre.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv. 2019.

Gå til toppen