EN BYGNINGS STORHED OG FALD

Dette foto af Ramsherred 4 er taget kort føBygningen blev revet ned for at skaffe parkeringspladser. Foto Svendborg Byhistoriske ArkiAdressen var Ramsherred 4 i Svendborg og naboen var politi- og brandstationen. Bygning underholdt svendborgenserne med teaterforestillinger, baller, dinemusik – og i bygningen blev de første levende billeder vist for et måbende publikum i 1905.

Dette er historien om en teaterbygning, der siden fik navnet Apollo og Maxim og i over 20 år blev brugt til forskellige formål. Uden nogen underholdningsværdi.

I 1854 stod bygningen klar. Den var opført af et selskab med garvermester N.P. Rostgaard i spidsen, men allerede to år efter måtte Rostgaard opgive, da han fik fallit. En gårdejer i Tved havde lånt ham 6000 rigsdaler mod pant i bygningen, og bondemanden ville se sine penge.

Læge Mølmark og garver Broch overtog bygningen. Nu melder historien, at der fulgte nogle særdeles frodige teaterår i Svendborg med alsidige forestillinger. I 1867 blev teateret igen solgt – denne gang til købmand Worm. Endnu 17 år fortsætter turneselskaber med at besøge Svendborg, hvis borgere stiftede bekendtskab med en stribe af landets mest berømte skuespillere.

I 1894 er det slut med teater. Brandmyndighederne nedlægger simpelthen forbud, da bygningen er den rene brandfælde. Teatersalen er på førstesal, og kun en trapper fører derop, hvorfor det i tilfælde af ildebrand vil være vanskeligt at få et stort publikum ud i en fart.

Den 31. december 1894 spilles den sidste teaterforestilling.

I 1896 erhverver Svendborg Sangforening bygningen og de næste 20 år bliver ejendommen simpelthen benævnt som Sangforeningen – i modsætning til Borgerforeningen.

I stueetagen indrettes en restaurant og der blev holdt baller. Som nævnt bliver de første levende billeder i Svendborg vist i i bygningen, hvor Christian Sørensen har lejet sig ind og driver biograf til 1916. Herefter flytter han til Brogade.

Foto af Palmehaven, som hovmester Frederik Nielsen indrettede, da han havde overtaget bygningen. Foto Schleimann/Svendborg Byhistoriske ArkivDet år købte tidligere hovmester Frederik Nielsen Ramsherred 4. Han driver en restaurant med bl.a. billard og indretter efter udenlandsk forbillede en palmehave på første sal. Den bliver meget populær hos borgerskabet, som kommer med deres børn for at spise og høre musik.

Senere bliver Palmehaven indrettet til dans og får nu navnet Apollo.

Efter Frederik Nielsens død i 1928 køber biografdirektør Chr. Nielsen, Odense, Apollo. Den får nu navnet Maxim, men det holder kun nogle få år.

Derefter køber Svendborg Kommune Ramsherred 4 med henblik på nedrivning, men denne finder først sted i 1961.

I en artikel i Svendborg Avis i januar 1961 hedder det, at bygningens formål i de første år efter det kommunale køb nærmest har været at afhjælpe nødsituationer. De jyske dragoner, der under den tyske besættelse lå i barakker ved Belvedere, fik deres måltider i Maxim. Efter august 1943 havde de tyske tropper kostforplejning. Efter befrielsen den 4. maj 1945 rykkede modstandsfolk ind.

I 20 år blev Ramsherred 4 simpelthen kaldt Sangforening. Foto Svendborg Byhistoriske Arkiv.I nogle år blev billedhuggeren Kai Nielsens gipsafstøbninger af sine mange værker opbevaret i Maxim, indtil de senere blev spredt til byens skoler, biblioteket og Svendborg Sygehus. Nu kan de ses i SAK-bygningen i Vestergade.

Kommunen havde også et par lejligheder i Maxim, hvor husvilde familier kunne få tag over hovedet.

Det kostede 4000 kr. at få bygningen revet ned – og derefter blev der anlagt parkeringspladser

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019

 

Gå til toppen