Købmandsforretningen Purreskovvej 1

Ejendommens ejerforhold og anvendelse er noget usikker indtil 1912, hvor Rasmus Christiansen overtager ejendommen og etablerer købmandsforretning. Efter hans død i 1920 overtages ejendommen af Christen I. Christiansen, som dog umiddelbart efter sælger til Niels Sørensen Lambertsen.

hslkirkeby71920-1924: Købmand Niels Sørensen Lambertsen
1924-1948: Købmand Hans Hansen
1948-1956: Købmand Orla Ejvind Thygesen

Ejendommen har efterfølgende været el-installatørforretning, senest for Sydfyns El-service.


Købmandsforretningen Skolevej 23

hslkirkeby6Købmandsforretningen blev oprettet o.1900 af Niels Nielsen Holmskov. Fra 1911 var det købmand Frits Frederik Christian Thomsen, som stod for driften indtil salget til Johannes E. Petersen i 1926 - samme år som sønnen Johannes Walther Petersen blev født.
Johannes W. Petersen overtog forretningen efter sin far og opførte i 1973 et nyt modernne supermarked på Østergade 66.
Historien om Johs. W. Petrsens købmandsforrtning vil blive fortalt i en særskilt artikel.

 Købmandsforretningen Skolevej 32

I 1881 blev der udstedt skøde fra købmand Johan Leopold Schwartz til Carl Christian Sørensen på matr.nr. 98a og 99a. Den gamle forretning, som Schwartz solgte, lå på Damvej 17. Der er i dag ikke adgang fra Damvej til den nuværende ejendom på Skolevej.

hslkirkeby2hslkirkeby11890: Carl Christian Sørensen sælger hus og forretning til Chr. Jensen, som dog ansætter Jens Alfred Johannes Winther som bestyrer af forretningen. I 1892 overtager købmand Winther selv forretningen.

1899: Købmand Winther sælger forretningen til købmand Jens Jørgensen Koble.

1899-1905: Købmand Jens Jørgensen Koble
1905-1907: Købmand Peder Thomas Knudsen
1907-1909: Købmand Jens Jørgensen Koble
hslkirkeby31909-1913: Købmand Holger Charles Hansson
1913-1916: Købmand S.N. Jensen
1916-1957: Købmand Christen Madsen Hansen Krogh
1957-1989: Købmand Hans Peder Madsen

Peder Madsen var udlært hos købmand M.N. Hansen i Gislev og havde efterfølgende arbejdet i København i 7 år, først som kommis senere som bestyrer, inden turen gik tilbage til Fyn.

hslkirkeby5hslkirkeby4I mange år efter overtagelsen kørte Peder Madsen vareture til landmænd og andre kunder i omegnen, hvor der samtidig blev indsamlet æg, som siden blev solgt i forretningen. Under vareturene var der hustruen Helga, der passede butikken. I de første år blev der også solgt kul, koks og briketter.

Den 1. juli 1989 lukkede forretningen, og Helga og Peder Madsen kunne se tilbage på 33 gode og travle år med en arbejdsdag ikke under 12 timer.

Ejendommen er nu privatbolig.

Kilde: 
Johanne og Bjarne Andersen:
Bosat i Hesselager fra ”Amalienborg” til ”Hesselagergård” 1801-2019

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2020

Gå til toppen