Forhistorien

johsw1Ejendommen på Skolevej er opført o. 1894 af Niels Nielsen, Holmskov, og allerede i folketællingen fra 1901 står han opført som købmand.
I 1905 får han kongelig bevilling til at føre navnet Holmskov som mellemnavn.

I 1911 solgte han huset og forretningen til købmand Frits Frederik Christian Thomsen. Efter købmand Thomsens død i 1920, kun 44 år gammel, førte enken Karoline Thomsen forretningen videre med den ældste søn, Svend, som kommis.
I 1926 blev forretningen solgt til Johannes Erich Petersen fra Åbenrå.

Købmand Johannes Erich Petersen

Johannes Erich Petersen blev født i Åbenrå som søn af en træskofabrikant. Som ung var han hovmester og sejlede på de syv verdenshave. Senere forpagtede han restauranten på et af ØK’s skibe, som sejlede fra Fåborg til Mommark. Det var lige efter Genforeningen, og det var for mange et yndet udflugtsmål at rejse til Sønderjylland for at se det gamle land.

Efterhånden svandt interessen, og Johannes, som nu havde kone og 3 børn, måtte se sig om efter en anden indtægtskilde. Så da købmandsforretningen i Hesselager blev sat til salg, slog han straks til.

Foruden almindelige kolonialvarer bestod varesortimentet af træsko, spande og andet isenkram, som hang ned fra loftet. Desuden blev der solgt kul, koks, tørv og briketter. Åbningstiden var fra kl. 7 til kl.18 – om lørdagen til kl. 20.
I 1928 kunne familien udskifte hestevognen med en Ford T. – pris: 200 kr. og en halv kasse cigarer. Varebilen blev brugt til at køre varer ud til kunderne, og samtidig opkøbte købmanden æg fra gårdene. Æggene blev efterfølgende solgt videre til en æg-eksportør.

Købmand Johanne Erich Petersen døde i 1944, 65 år gammel, hvorefter enken Frida Petersen drev forretningen videre.

Købmand Johannes Walter Petersen

I 1948 kom hendes søn Johannes hjem for at tage del i forretningen. Han var udlært i en forretning i Gudbjerg og havde i en kortere periode været ansat som kommis hos købmand Hartmann i Vormark.
I 1956 blev Johannes gift med Bodil Nykjær Jørgensen, som havde været ansat i butikken siden 1953.
I 1959 blev butiksarealet udvidet til 70 m2, og i begyndelsen af 1960’erne blev butikken lavet om til en selvbetjeningsforretning – eller selvvalgsforretning, som det hed dengang - hvor kunderne selv tog varerne ned fra hylden. Der blev installeret køledisk med dybfrosne varer.
Efter Fridas død i 1961 overtog Johannes ejendom og forretning. I takt med den generelle økonomiske fremgang i 1960’erne blev pladsen på Skolevej for trang både med hensyn til butiksareal og kundeparkering.
I 1972 indgik Bodil og Johannes W. Petersen aftale med ejeren af ”Ågården” om køb af en byggegrund på Østergade, og den 30. marts 1973 indviedes det nye 300 m2 store supermarked.

Østergade 66

johsw2I løbet af de følgende år voksede behovet for flere køle- og fryserum og for mere lagerplads, og i både 1980 og 1985 blev arealet forøget med 200 m2.  I 1989 kom rummet til returflasker, og en del af lageret blev lagt til butiksarealet.
Med indførelsen af EDB i 1991 blev der behov for kasseterminaler og scanning af varer.

I 1997 blev der bygget vindfang ved indgangen til butikken med grøntsagsafdeling og flaskeautomat. Der blev investeret i en såkaldt ”bake-off” bageafdeling, og efter nedlæggelsen af Hesselager Posthus i sommeren 1997 blev der også indrettet postekspedition i forretningen.    

Købmand Keld Petersen

johsw3Tredje generation tog over i 1985. Keld var udlært hos Trica i Nyborg og havde herefter været ansat i en købmandsbutik i Sønderjylland. Allerede året efter dannede Johs. W. og Keld et interessent-selskab, som eksisterede frem til 1994, hvor Keld og hustruen Irene overtog forretningen helt.
Gennem årene har forretningen haft mange navne som Centra, Vivo og Spar. Fra januar 1996 blev der satset mere på ferskvarer, og det var helt naturligt at skifte til Super Spar kæden.
Butiksarealet udgjorde på daværende tidspunkt 500 m2, og der var 13 faste medarbejdere.

I 2003 lykkedes det at erhverve et tilstødende areal, og købmandsparret fik nu mulighed for at realisere deres planer om en større udvidelse.
Resultatet kunne ses i februar 2004, hvor de kunne indvie den nye butik, som nu var dobbelt så bred som den tidligere. Det betød flere varer i butikken og mere luft mellem reoler og kølediske. Det skal også nævnes, at antallet af P-pladser blev fordoblet. Udvidelsen betød samtidig, at Super Spar nu blev til Euro Spar.

Den seneste store udvikling kom i 2016, da forretningen på godt 1000 m2, som stadig funger som lokalt posthus, blev til Meny. Det betød endnu engang en udvidelse af sortimentet af vin, kød, frugt og grønt, brød og alle mulige andre dagligvarer. Dertil en slagter- og delikatesse-afdeling” – med respekt for butikkens nye slogan ”Vi holder af mad”.

Ved årsskiftet den 31. december sluttede en æra i Hesselager. Keld Petersen takkede af efter 34 år som købmand i byen, og dermed var det – efter tre generationer – slut med Petersen i spidsen for en dagligvareforretning i Hesselager.

De nye ejere, som skal videreføre Meny, er Simone og Jan Gårde Klingenberg, som begge har mange års erfaring i dagligvarebranchen.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2020 

Kilder:
Johanne og Bjarne Andersen:
Bosat i Hesselager fra ”Amalienborg” til ”Hesselagergård” 1801-2019
Artikler fra Fyns Amts Avis, 1980-2019

Gå til toppen