Købmandsforretningen Havnevej 21

købmandlundeborg1Ejendommen er opført o. 1877 som en del af N.F.B. Sehesteds oprindelige plan om at grundlægge en hel by med udskibningshavn.

I 1899 blev der udstedt skøde til købmand Magnus Mortensen, som allerede i 1903 solgte videre til købmand Johannes Pedersen Smidt. I bagbygningen, som ses allerede på byplanen fra 1876, var der indrettet et bageri.
I 1908 blev forretningen overtaget af købmand Lars Peter Christoffer Mortensen, samme år som naboejendommen - nu Kystvej 2 - blev opført.
Ejendommen blev fra 1916 drevet som pensionat af godsforvalter Rasmussen, senere af Otto Stanley Christensen, som også havde lillebilforretning.

Købmandsforretningen Kystvej 2

købmandlundeborg2Ejendommen er opført 1908 af Hans Gotfred Hansen, som etablerede sig som købmand ved siden af den allerede eksisterende forretning og muligvis var med til at udkonkurrere denne.

Hans Gotfred Hansen solgte i 1919 forretningen til købmand Johannes Marcus Thomsen, som drev forretningen indtil 1923. Herefter var der følgende indehavere af forretningen:

1923-1937: Købmand Herman Petersen
 
købmandlundeborg4lundeborgkøbmand71937-1947: Købmand Axel Fredholm, kroejer i Vindeby
 
1947-1981: Købmand Kjeld Nielsen
- tidligere førstemand/ kommis hos købmand Fredholm
- i 1940’erne og en del af 1950’erne bar forretningen stadig præg af at være en
skibsprovianteringsforretning.

lundeborgkøbmand9lundeborgkøbmand81981-2001: Købmandsparret Ingrid og Iwan Christoffersen
- åbningstid 7-20 alle ugens dage
 - postekspedition (fra 1988) og håndkøbsudsalg fra Hesselager Apotek

2001-2004: Poul Erik Andersen
- i løbet af perioden overtaget af ejendomsselskabet Eurosco Handel ApS
 
lundeborgkøbmand102004-2006: Købmand Kim Brandt
– Kim Brandt var samtidig indehaver af dagligvarebutikken Focus i Oure

2019: ”Foreningen Købmanden i Lundeborg”

Efter lukningen af købmandsforretningen blev der i de følgende år gjort forskellige tiltag med henblik på at starte en ny butik, baseret på frivillige.

lundeborgkøbmand14På en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2018 blev ”Foreningen Købmanden i Lundeborg” stiftet. Der blev valgt en bestyrelse på 5 personer, som fik Kenneth Arndrup som formand.
 
Fredag den 13. april 2019 kunne man invitere til åbningsfest.

 

Købmandsforretningen Kystvej 7

Ejendommen er formentlig opført o. 1880 af N.F.B. Sehested og fungerede som toldkontor, indtil drømmen om en købstadlignende handelsplads måtte opgives.

lundeborgkøbmand12I 1926 blev ejendommen solgt til brugsforeningsuddeler Hans Valdemar Rasmussen. Brugsforeningen havde fra o. 1916 haft til huse på modsatte side af vejen – nu Kystvej 10.
Brugsuddeler Rasmussen indrettede almindelig købmandsforretning, som han drev frem til 1931. Herefter var der følgende indehavere:

1931-1945: Købmand Sørinus Hans Christoffersen Sørensen

lundeborgkøbmand131945-1946: Købmandsparret Anna og Rudolf Rasmussen

1946-1974: Købmandsparret Agnes og Laurits Rasmussen
- Laurits Rasmussen havde tidligere haft købmandsforretning på Boelsmosevej i Oure.

Forretningen blev forsøgt videreført af Pia og Svend Aage Hansen, men forsøget måtte opgives efter kort tid.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2021

Kilder:
Rigsarkivet: Digitaliserede protokoller
Oure-Vejstrup Kommune: Ejendomsprotokoller
Artikler i Fyns Amts Avis 1981-2019

 

Gå til toppen