købmandgudbjerg1I landsbyen Gudbjerg var der, som i andre lignende landsbyer, allerede i 1800’tallet flere mindre såkaldte detailhandeler, høkerbutikker eller brændevinshandeler.

En af disse var Jens Peter og Karens købmandsbod, som lå på torvet eller pladsen ved siden af sprøjtehuset og smedjen. Jens Peter var oprindelig klodsemager, men i 1867 købte han og Karen bindingsværkshuset på vejen til Ellerup – nu Kirkevej 6 i Gudbjerg.

Der var ikke noget butiksvindue, som vi kender i dag. Inde i lagerrummet lugtede der af petroleum, klipfisk, tovruller og tjære. I butikken var der en købmandsdisk med vægt og lodder til afvejning af varerne. Vareudvalget var meget begrænset, men kravene dengang var mindre end nu. Der var kaffe, sukker og på loftet sække med mel og majs. Der var bolsjer i en glaskrukke, smørfarve til margarine, husblas, hjortetaksalt og vaniljestænger. Der var bomuldstøj i ruller, sytråd og kamme – men ikke tandbørster. Konservesdåser fandtes ikke i butikken.
købmandgudbjerg2I den lille købmandsbod blev der næppe tjent store penge. I 1912 fik Gudbjerg en brugsforening, og der var også andre købmænd i byen. Men Jens Peter og Karen brugte ikke penge på sig selv. De sparede 30.000 kr. op og købte en gård på 30 tdr. land, kvit og frit, til deres søn, Johan, der kun havde én arm. Den anden var vist blevet amputeret, fordi der gik tuberkulose i den.

Efter Karens død i 1919 opgav Jens Peter købmandsforretningen. I 1921 solgte han ejendommen til smedemester Jens Peder Johansen og tog ophold hos sønnen.

Købmandsforretningen Byvej 30

Også denne købmandsforretning kan føres tilbage til 1800’tallet. I 1894 blev der udstedt skøde til detaillist Carl Frederik Vilhelm Køhler, som o. 1900 opførte den nuværende ejendom. Det vides ikke, om der har været købmandsforretning i en ældre bygning før den tid.

købmandgudbjerg14købmandgudbjerg3Efter detaillist Køhler var der følgende ejere:

1929 - 1949: Købmand Christoffer Christoffersen
1949 - 1950: Købmand Sigvald Hansen
1950 - 1956: Købmand Richard Sørensen

I 1956 blev forretningen solgt til købmand Villy M. Madsen, som blev den sidste ejer indtil lukningen sidst i 1950'erne. Efterfølgende var der i en kort periode radioforretning og derefter Tatol.
Ejendommen fungerer nu som privat bolig.

Købmandsforretningen Byvej 37
 
E
jendommen blev opført i 1928 af landpost og musiker Jens Peder Valentin Johansen og indrettet til købmandsforretning for datteren Anna og svigersønnen Gunnar Skov Petersen. Den var en udstykning af Peder Valentins ejendom, nu Byvej 39.

Gunnar Skov Petersens døde i 1957 kun 54 år gammel, og forretning blev herefter solgt til købmand Jens Peder Pedersen.

købmandgudbjerg5

købmandgudbjerg7købmandgudbjerg8købmandgudbjerg6købmandgudbjerg9 

 

 

   

Købmandsforretningen Byvej 39

købmandgudbjerg11Marie og Peter Valentin Johansen overtog i 1923 den tidligere smedje efter smedemester Nicolai Nielsen. Peder Valentin døde i 1951, og da købmand Jens Peder Pedersen overtog afdøde Gunnar Skov Petersens forretning i 1958, erhvervede han samtidig Marie Valentins ejendom.

Den tidligere købmandsforretning blev nu privatbolig for købmandsparret Inge og Jens Peder Pedersen, og i stedet blev Valentins ejendom ombygget til købmandsbutik. Igennem de næste mere end 3 årtier oparbejdede de en alsidig forretning til gavn for Gudbjergs indbyggere – i begyndelsen især for dem, der boede i den vestlige del af byen. Ifølge købmand Pedersen handlede man dengang i 1960’erne enten hos købmanden eller i Brugsen, som lå i den østlige del af byen. Det var simpelthen bandlyst at handle lidt begge steder.

købmandgudbjerg13købmandgudbjerg12Fra o. 1960 var butikken – ligesom flere lignende butikker i området - en del af købmandskæden Centra. Fra 1985 var navnet Dankøb, som var en sammenslutning af Centra og flere andre indkøbskæder. I 1992 ændredes navnet endnu engang, denne gang til Spar.

I 1994 solgte Inge og Jens Peder Pedersen efter 36 år forretningen til Conny Smedegaard Nielsen, som kom fra en stilling som førstedame hos Spar-købmanden i Korinth.

Forretningen lukkede i 1997. Fra 1. januar 1998: Skovbo Erhvervsbeklædning.

Købmandsforretningen Byvej 1

købmandgudbjerg4Denne forretning på hjørnet af Ørbækvej og Byvej eksisterede kun i en kortere årrække.
Det var købmand Aage Olsen, som i 1943 overtog ejendommen og indrettede købmandsforretning i kælderen.

Forretningen ophørte i begyndelsen af 1960’erne. Ejendommen anvendes nu til privat beboelse.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2021

Kilder:
Henning Kehler: ”De gamle købmandsfolk i Gudbjerg” – Kronik i Berlinske Aftenavis 11.9.1962
Rigsarkivet: Digitaliserede protokoller
Gudbjerg Kommune: Ejendomsprotokoller
Avisartikler i Fyns Amts Avis og Gudme Nyt 1988-1994

 

Gå til toppen