købmandboelsmose1købmandboelsmose2købmandboelsmose3Det var Hansine og Niels Nielsen, der i 1920 som de første oprettede en købmandsforretning på Boelsmosevej 19 i Oure. Det er et tyndt befolket område bestående af en halv snes mindre ejendomme og en håndfuld større gårde, hvilket dengang var et tilstrækkeligt eksistensgrundlag for en købmandsfamilie.

I 1935 solgte Niels Nielsen forretningen til Agnes og Laurits Andreas Rasmussen, som drev forretningen indtil 1946.
Agnes og Laurits Rasmussen overtog senere købmandsforretningen på Kystvej 7 i Lundeborg, hvor kundegrundlaget var noget større.

Fra 1946 hed købmanden Christen Madsen, som sammen med hustruen Sophie forsynede det lille område med de vigtigste købmandboelsmose4dagligvarer indtil Christen Madsens død i 1961, blot 58 år gammel.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2021

Kilder:
Rigsarkivet: Digitaliserede protokoller
Oure-Vejstrup Kommune: Ejendomsprotokoller

Gå til toppen