Op-og nedture for byens avis

FAAs bestyrelse 1Fyns Amts Avis har siden det første eksemplar kom på gaden 2. februar 1863 fra et ydmygt trykkeri i Møllergade i Svendborg haft flere navne. I tidernes løb har avisen været inde i kriser og store omvæltninger, ligesom det sydfynske dagblad har været tæt på den bladdød, som blev fuldbyrdet for en række provinsaviser.

Her følger punkter i den gamle avis’ historie i spredt fægtning.

Fyns Amts Avis udgives af A/S Svendborg Avis, som har over 1000 aktionærer. Ingen har aktierne for udbyttes skyld, men for at oppebære en lokal avis.

avisen1970 tog avisen navneforandring til Fyns Amts Avis. Ambitionen var at blive et fynsdækkende dagblad, og der blev oprettet lokalredaktioner i Odense, Assens og Nyborg. Udgifterne til de flere medarbejdere og til distributionen stod ikke mål indtægterne fra salg af annoncer og abonnementer. Store økonomiske vanskeligheder meldte sig. I 1971 var bl.a pantefogeden var på vej. Der manglede indbetalinger af medarbejdernes kildeskat.

ET MINUT I 12

I første omgang så det ud til, at redningen skulle komme fra Odense. Den fynske Bladfond, der udgav Fyens Stiftstidende og siden 1968 også venstreavisen Fyns Tidende, meldte sig på banen. Der blev udarbejdet præcise planer for en sammenlægning af Tidende og amtsavisen.

Et minut i 12 gik bl.a automobilforhandler Preben Møller (se denne) og redaktør Elwin Hansen, Tipsbladet, i aktion. Der blev rejst kapital, så Sydfyn kunne bevare et lokalt dagblad.

FAA schlüterSenere udsendte Den fynske Bladfond en del følere ud om en fusion mellem Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Disse blev pure afvist af formanden for A/S Svendborg Avis, Erik Larsen. Vi er vor egen, erklærede han.

I december 1980 var avis igen i økonomiske vanskeligheder. Bank og revision krævede besparelser på fire-fem mio. kr. Der blev fyret typografer og avisens ledelse begyndte at indføre ny teknik. Det gav voldsom uro med fysiske blokader af bladhuset. Trykningen af avisen blev flyttet til Taulov, og det kom til voldsomme sammenstød mellem strejkende og de, der fremstillede avisen. For de involverede var det ikke en tid, de ønskede at tænke tilbage på.

Fra slutningen af 1980’erne og i 1990’ene præsterede selskabet pæne overskud. Pengene blev ikke tjent på avisdriften, men på uddeling af reklamer til private husstande. Tryksagsomdelingen Fyn var en guldgrube, der muliggjorde udgivelsen af et velredigeret dagblad, der da nærmede sig på et oplag nær de 30.000 eksemplarer seks dage om ugen.

Der var lokalredaktioner i Faaborg, Ringe, Rudkøbing og en overgang i Nyborg.

TÆT SAMARBEJDE

bjarne22006 er et vigtigt år i historien. De to fynske bladhuse indgik i et tæt samarbejde. Alle forretningsmæssige enheder blev samlet i Fynske Medier P/S. Kun stiftens og amtsavisens redaktioner forblev selvstændige for at sikre avisernes suveræne frihed og uafhængighed.

Senere kom en række jyske aviser og et sjællandsk dagblad med i det, der nu hedder Jysk Fynske Medier. A/S Svendborg Avis har overdraget udgiverrettigheden til dette selskab. Fyns Amts Avis blev en morgenavis og udkom nu alle ugens dage.

Oplaget på den trykte avis er faldet dramatisk og der satses nu på at få læsere til de digitale tjenester.

KAMPSKRIFT

De første eksemplarer hed Sydfyns Tidende og skiftede i 1869 til Svendborg Avis. Da var der 600

abonnenter. I 1902 blev et nyopført bladhus i Sct. Nikolai Gade 3 taget i brug. I sommeren 1945 rykkede bladet atter ind i en ny bygning. Det gamle hus blev 10. oktober 1944 sønderknust af en bombe, placeret på ordre af den tyske besættelsesmagt.

Sydfyns Tidende måtte kæmpe hårdt for livet. Den konservative Svendborg Amtstidende (se denne) havde monopol. Venstre-folk kunne ikke få læserbreve optaget, heller ikke mod betaling.

 

Sydfyns Tidende/Svendborg Avis var et kampskrift, der fremførte Venstres synspunkter i en brydningstid. Senere udviklede den sig til en lokalavis, der lagde vægt på nyheder og hvis spalter var/er åbne for alle slags meninger. Den var da også den eneste af tre dagblade i. Svendborg, som overlevede.

bjarne

JESUS GENKOMST

I 1920`ene havde avis en redaktør, som var imod store overskrifter. En dag spurgte en typograf: Hvad nu, hr. redaktør, hvis Jesus kommer igen, så må vi vel bruge de store bogstaver? Ja, svarede redaktøren, kun hvis han kommer igen i Svendborg….

Den anekdote siger på sin vis, at lokalstoffet altid har været og er det primære for Fyns Amts Avis.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2021

Gå til toppen