Fra 1. oktober 1898 til 24. januar 1971 kunne avislæsere i Svendborg og omegn vælge et lokalt forankret dagblad med socialdemokratiske holdninger.

peter andersen

De københavnske fagforeninger stod bag udgivelsen af “Socialdemokraten” og overskuddet herfra blev bl.a. brugt til at oprette dagblade ude i landet, bl.a.Fyns Social-Demokrat.

Den 22. september 1898 udkommer i Svendborg et prøvenummer, som indeholder denne tekst:

“Fra 1. oktober lægger Fyns Social-Demokrat ud i Svendborg under ledelse af H.P. Hansen som lokal redaktør. Vort blad har nemlig nu nået en sådan udbredelse i denne by og omegn, at tiden er kommet, da det bør udkomme som et lokalt blad, der i enhver hensende kan tage konkurrencen op med byens øvrige blade.”

De to andre dagblad var Svendborg Avis og Svendborg Amtstidende (se disse).

I Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i København ligger en del dokumenter om avisen i Svendborg. Det kan bl.a. ses, at man fra kontrahenterne i København i september 1898 har modtaget 500 kr., og annonceindtægterne i prøvenummeret er 46,88 kr. Der er købt inventar for 207,00 kr., bl.a et nøddetræs skrivebord til 115 kr.

Hvor redaktionen er indrrettet fremgår ikke. Måske er det i Vestergade, for den 5. december 1898 er denne annonce indrykket i Svendborg Avis:

“Fyns Social-Demokrat kan bestilles hos hr urmager Alb. Jensen, Vestergade 16, hvor også bekendtgørelser modtages. Bladet koster 16 øre, frit tilbragt. Fyns Social-Demokrat bringer foruden alt interessant stof, lokale meddelelser fra Svendborg og omegn.”

I november 1901 får avisen navnet Svendborg Amts Socialdemokrat og senere igen Sydfyns Social-Demokrat.

Aviserne i Den socialdemokratiske Presse var topstyret af kontrolkomiteen, bestående af repræsentanterne for ejerne.

I juni 1905 får redaktionen i Svendborg en opsang:

“Alt for ofte udebliver avisen, og det svækker alt for meget arbejdet for at føre avisen frem til det abonnement tal og den anseelse bladet med rette tilkommer. Annoncørerne klager over, at bladets fjerde side er fyldt med annoncer fra Odense. Vi må have disse annoncer bort fra vort blad.”

I 1908 bliver Carl Tønnesen (1875-1938) bladets forretningsfører. Han fratræder i 1933, da han bliver byens første socialdemokratiske borgmester.

I 1910 har avisen 932 abonnenter og en annonceindtægt på 12.400 kr. Netto overskuddet er på 2328 kr.

socialdemokraten

I 1914 får avisen lov til at købe rebslager Jensens ejendom i Brogade 27 for 35.000 kr. Fællesbageriet (se dette) og Forbrugsforeningen vil være behjælpelig med udgifter til ombygningen. Svendborg Sparekasse afslår et lån. Det opnås i stedet hos Landbosparekassen i Odense.

 

I 1926 findes endnu et eksempel på topstyringen. Avisen vil sætte abonnentprisen til 4 kr. og 50 øre kvartalet. Det sker for at konkurrere med Svendborg Avis, som mange arbejdere holder. Nej, siger Kontrolkommiteen. Prisen skal være 5 kr. og 40 øre. Den er bestemt ikke for høj, når man tager driftsomkostningerne i betragtning, lyder det.

Lokalt blev der holdt repræsentantskab møder. Protokollerne for disse er bevaret i arkivet i København.

Et uddrag fra mødet den 23. april 1950:

“Formanden Ferdinand Jensen (se denne) oplyste, at der er tegnet op mod 400 nye abonnenter. Bladets driftsunderskud er på 101.619 kr. Der er foretaget afskrivninger for 25.581 kr. Formuen viser en tilbagegang på 10.911 kr.

  1. 14. november 1961 holdes det første repræsentantskabs møde siden den socialdemokratiske presse blev omdannet til et aktieselskab, hvor LO-forbundene er aktionærer. Økonomien i de mange dagblade er begyndt at blive stram, og regnskaberne er præget af underskud. Borgmester Sv. Aa. Andersen (se denne) oplyser, at der er nedsat et udvalg, der skal finde en nyordning for de socialdemokratiske aviser på Fyn.

Den 15. marts 1962 kommer nyordningen i form af Dagbladet Fyn, en fælles avis for hele øen.

sydfyns social DemokratDet bliver ikke nogen udpræget succes og Dagbladet Fyn udkommer sidste gang den 16. marts 1964.

Dagen efter udkommer Fynsk Aktuelt, der trykkes i Erritsø og indeholder lokale fynske rubrikker. Dermed får læserne en landsavis og til en vis grad lokalstof. Den avis holdes i live til 24. januar 1971.

Udgivelsen af de mange lokale udgaver af Aktuelt i Jylland, på Sjælland og Fyn blev en efterhånden for stor belastning økonomisk belastning for LO, der stod bag aviserne.

Bygningen i Brogade 27 i Svendborg sælges af A/S A-Pressen, Fagbevægelsens Presse, til Svendborg Kommune. Prisen for den 929 kvadratmeter store ejendom er 550.000 kr. I en årrække holdt kulturel forvaltning til her.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv 2021

Gå til toppen