apotek1Der har ligget apotek på adressen Fåborgvej 80 i Vester Skerninge lige siden 1889, hvor en kreds af borgere 8 år forud havde ansøgt Svendborg Amtsråd om tilladelse til at oprette et landapotek i byen. Til grund for ansøgningen blev lagt afstanden til de nærmeste købssteder Fåborg og Svendborg, og at der i forvejen eksisterede andre relaterende praksisser såsom læge- og dyrlægefunktion, samt post- og telegrafstation. Endvidere fremhævede man, at befolkningsgrundlaget var tilstede.

Apoteket åbnede for publikum d. 1. juli 1889 i en helt ny og stilren bygning, tegnet til formålet af den unge arkitekt og senere berømte professor Anton Rosen. Bygningen fremtræder stadig nogenlunde uændret i det ydre og udgjorde dengang det mest apotek2monumentale landapotek i kongeriget. Den var i sin udformning solid og rummelig, og i det indre var der gjort meget for at gøre interiøret smukt og imponerende.
Lige så enestående bygningen var, lige så enestående mærkværdig i dansk apotekerhistorie var Vester Skerninge Apoteks første periode.
I nogle år under den første bevillingsindehaver, Oskar Kaas, gik alt tilsyneladende stille og roligt, men efter fem år revnede ballonen.

Den 1. maj 1894 blev Oskar Kaas på politiets foranledning indlagt på Øresundshospitalet i Helsingør stærkt angrebet af alkoholmisbrug. Ved de undersøgelser og afhøringer, som derefter fandt sted på sundhedskollegiets foranledning, viste det følgende:

1. At apoteker Kaas allerede inden apotekets åbning havde afstået sit privilegium til cand. pharm. R.C. Langkilde, der således var ejer af bygningen og dens inventar.
2. At apotekeren ikke havde haft andet med et apotek at gøre end at hæve en årlig afgift, for tiden 600 kr.
3. At apotekeren ikke havde fået tilladelse til at lade apoteket bortforpagte.
4. At apotekeren i mange år havde været fordrukken, og at han i åndelig forstand var noget sløvet.

Ved den efterfølgende visitats, som var den første i flere år, viste der sig at være stor uorden på apoteket. Apoteket blev erklæret fallit, bevillingen blev frataget Oscar Kaas, og en efterfølger blev udnævnt efter de sædvanlige regler.

apotek3Det blev Frederik Madsen (1894-1903), som hurtigt fik rettet apoteket op fagligt. Økonomien var et andet og nok så stort problem, især efter oprettelsen af Skt. Nikolaj Apotek i Svendborg. Det er opgivet, at omsætningen i de første år holdt sig på ca. kr. 6000. For at bøde på det var der blevet knyttet en købmandsforretning til apoteket. Dette havde landapotekerne mulighed for også inden for ”læbæltet”, hvor der i en afstand af 10 kilometer fra de privilegerede købstæder ikke ellers måtte handles kolonial.

Om Frederik Madsen foreligger der ikke nogen fortællinger. Til gengæld var hans efterfølger en dygtig og respekteret apoteker, som hurtigt fik hold på økonomien. Hans navn var Albert Sibbernsen. Ham skylder vi en særskilt beretning, for han var om nogen en farverig personlighed, som kom til at præge egnen og ikke mindst byen Vester Skerninge.

 Kilde:
Apoteker Carsten Hansen, Egebjerg,
Egebjerg Lokalhistoriske Forening: Medlemsnyt

Erik Christensen
Egebjerg Lokalhistoriske Forening, 2022

Gå til toppen