købmandlangæble1Købmandsforretningen Vormark Bygade 17

1879-1893: Detaillist Anders Pedersen
1893-1895: Købmand Niels Rasmussen Aagaard
1895-1898: Købmand H. Wecke.
1898-1904: Købmand Hans Larsen Langæble

Efter Hans Larsens død i 1904 blev forretningen videreført af hustruen Eline Kirstine Larsen indtil 1916, hvor hun solgte ejendom og forretning til sønnen Rasmus Larsen Langæble

købmandlangæble3købmandlangæble21916-1918: Købmand Rasmus Larsen Langæble

Rasmus Larsen Langæble døde i 1918, kun 37 år gammel, og hustruen Marie (født Eriksen) solgte kort tid efter forretningen til sin svoger Niels Larsen Langæble.

1919-1965: Købmand Niels Larsen Langæble

1965-1985: Købmandsparret Kirsten og Erik Høegh Nielsen
købmandlangæble4Købmandsforretningen brændte den 4. marts 1947, men blev genopført.
Købmand Erik Høegh Nielsen døde i 1985, 60 år gammel, og forretningen ophørte kort tid derefter.

Efter lukningen privat bolig. Købmandsforretningen Vormark Bygade 29

1866-1909: Høker, detaillist, købmand Johan Hartmann.

Første gang, vi støder på Johan Hartmanns navn, er i folketællingen fra 1860, hvor han er væversvend hos fæstehusmand og væver Knud Nielsen. Efter dennes død i 1860 gifter Johan Hartmann sig med datteren Mette Marie Knudsen og overtager fæstet. Hans fortsætter som væver, men i 1866 er han opført som høker ved sønnen Adams indførelse i kirkebogen.
I købmand Johan Hartmanns have var der en tidligere lergrav – som det også var tilfældet ved forsamlingshuset, og Hartmann gik også i gang med at grave ler og støbe mursten. Nu kunne han med murstenene fra lergraven udbygge den lille høkerhandel til en alsidig købmandsforretning.

købmandhartmann1Hartmann var lidt af en tusindkunstner. Han lavede klædeskabe og kommoder til sine 4 børn med deres navne udskåret i træ. Han var den første i byen, som gravede en kælder, hvor der blev gravet en dyb brønd med en pumpe. Han ejede en kødhakkemaskine, som han lånte ud til byens beboere.

I 1909 solgte han ejendom og forretning til sin søn Georg Leon Christian Hartmann.

1909-1947: Købmand Georg Leon Christian Hartmann

Efter Hartmanns død i 1940 blev forretningen videreført af hustruen Karen Kirstine indtil 1947, hvor hun solgte den til døtrene Marie Hartmann og Paula Elise Pedersen
– født Hartmann.

I begyndelsen af 1980’erne lukkede købmandsforretningen. Herefter privatbolig.

Kilde: Johanne Andersen, Hesselager: 
En beretning om Boholt, Bøsøre, Revsøre og Vormark, 1800-2022

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2024

Gå til toppen