Vejstrup Andelsmejeri blev startet den 1.5.1887 på grundlag af Peder Nielsen Lindegård, som i nogle år forinden havde haft sit eget gårdmejeri på slægtsgården "Lindegård" i Vejstrup. Andelsmejeriet lejede bygninger og maskiner af Peder Nielsen Lindegård, som også blev valgt til mejeriets første bestyrelse. Lejemålet skulle gælde i fem år i første omgang, og for at gøre driften så rentabel som muligt lejede man også en svinestald. Her kunne man opfodre grise bl.a. med valle, som er et restprodukt fra smør- og osteproduktionen.

Vejstrup Andelsmejeri 1Den første bestyrelse bestod af følgende:
Peder Nielsen Lindegaard
A. Pedersen
Niels Nielsen
Niels Markussen
Hans Jensen

Som mejerist blev ansat Kristian Nielsen pr. 1.maj 1887.
Peder Nielsen Lindegaard tog sig af al mælkekørsel til mejeriet.

Fra de gamle protokoller:
(protokollen fra 1905-1928 er bortkommet)

Vejstrup Andelsmejeri 23.11.1887 Beslutning om at købe et varmeapparat til opvarmning af mælken inden skumning.
8.1.1888 Mælkekørslen bliver udbudt i 3 ture. Landmænd, der bor i området kan give tilbud på at køre mælk til mejeriet.
22.6.1888 Hans Jensen vælges til formand for bestyrelsen.
 Peder Nielsen Lindegaard ansættes som mejerist.
5.2.1890 Mads Christensen, Øster Åby, anmoder om medlemskab af mejeriet, men
 ved den efterfølgende afstemning blandt andelshaverne afvises anmodningen.
14.6.1891 Beslutning om at leje mejeriet for en ny 5 års periode.
1896: Der installeres telefon på mejeriet.
 Pastor Petersen vil betale 5 kr. for at benytte telefonen dette år.
 Maltgøreren vil betale 10 kr.
  Vejstrup Andelsmejeri 3Andelshavere skal betale 10 øre pr. samtale.
14.1.1894 Det besluttes at købe et flødepasteuriseringsapparat.
 Nye andelshavere skal betale 10 kr. pr. ko for at blive medlem af mejeriet.
29.12.1897 Hans Chr. Rosager ansættes som staldinspektør, for at forbedre hygiejnen og dermed mælkens kvalitet.
23.1.1899 Gdr. Hans Chr. Rosager genvælges som formand.
1.5.1900 Lejekontrakten forlænges endnu engang.
23.6.1902 Det vedtages at afholde bal for andelshavere og deres malkepiger i Vejstrup Forsamlingshus lørdag den 19.juli.
17.7.1903 Det vedtages at bygge et nyt mejeri.

Mejeribestyrer i 1928 var Rasmus Nielsen, som var ansat til mejeriet lukkede.
Bestyrelsesformand var Peter Nielsen (ikke at forveksle med Peder Nielsen Lindegaard, som døde i 1923). Han afløstes i 1941 af Magnus Hansen,
som blev den sidste formand.

Vejstrup Andelsmejeri 4I 1930 havde mejeriet 130 leverandører med 800 køer. Én leverandør havde mere end 20 køer, ca. 40 havde fire køer eller mindre.
Desuden blev der leveret mælk fra 12 jerseykøer, der i mange år regnedes for at være en dårligere malkekvægrace. Senere viste det sig, at jerseykoens ydelse var fuldt på højde med andre kvægracers.

Besættelsestiden medførte store problemer for mejeriet. Mangel på brændsel, nedslidte bygninger og maskiner og dårlig økonomi i almindelighed betød dystre fremtidsudsigter for Vejstrup Andelsmejeri.

På den ekstraordinære generalforsamling den 1.2.1947 blev det vedtaget med 33 stemmer mod fire at nedlægge mejeriet.
Mejeriets drift stoppede den 27.3 1947. De fleste af andelshaverne leverede fremover mælk til Oure Andelsmejeri og blev også repræsenteret i bestyrelsen.
Endelig økonomisk afslutning den 10.6.1950. Kassebeholdningen på 22.511 kr. blev fordelt til andelshaverne efter mængden af leveret mælk i perioden 1938-1939 og 1945-1946.

Mejeriets bygninger har siden haft skiftende ejere. Anvendes i dag til privat beboelse.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen