Oure Andelsmejeri 1I 1882 stiftedes i Hjedding nord for Varde ikke bare Danmarks, men verdens første andelsmejeri, og i de følgende årtier blev der opført andelsmejerier over hele landet. I nogle egne af landet var man af forskellige årsager en smule tilbageholdende, og det var således først i 1903, at en kreds af landmænd samledes på Oure Skole og startede Oure Andelsmejeri.

Der var stillet som betingelse, at der skulle indmeldes 400 køer, men da 105 besætninger med 361 køer var indtegnet, besluttede initiativgruppen at starte. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af følgende:
Gdr. Kristian Thomsen
Husejer Rasmus Møller
Gdr. Anders Granhøj
Møller J.P. Andersen
Gdr. Hans Christiansen
Smed Niels Christensen

Oure Andelsmejeri 2Der blev købt et stykke jord af Gdr. Rasmus P. Rasmussen for 800 kr., og arbejdet med opførelsen blev overdraget til murermester Niels Jørgensen og tømrermester Peder Johnsen, medens smedemester Lars Mogensen, Vejstrup, skulle montere maskinerne.
Der blev lavet fem ruter for mælketransporten, og hver af disse valgte et medlem til den første bestyrelse. Den kom til at bestå af følgende:
Jefta Andersen, Grønneskov
Niels Mogensen, Oure-Albjerg
Peter Madsen, Boelsmose
Morten Rasmussen, Vejstrup
Kristian Thomsen, Oure Mark (formand)
Som revisorer valgtes Ole Jensen og Hans Kristiansen.
Som mejeribestyrer blev antaget mejerist R.P. Hansen blandt 77 ansøgere.

Mejeriets formænd:
Kristian Thomsen, 1904-1920
Alfred Helleskov, 1920-1928
Chr. Balman, 1928-1937
Alfred Helleskov, 1937-1953
Eskild Thomsen, 1953-1967

Mejeribestyrere:
R.P. Hansen, 1904-1910
J.P. Jensen, 1910-1920
Johannes Winther, 1920-1967

I 1944 begyndte drøftelserne om sammenlægning med Vejstrup Andelsmejeri, som kæmpede med stigende økonomiske vanskeligheder. Drøftelserne resulterede i, at mejeriet i Vejstrup stoppede produktionen pr. 1. marts 1947. Andelshaverne i Vejstrup ville gerne levere mælk til mejeriet i Oure, men kun på betingelse af, at mælken kunne afhentes på de enkelte ejendomme.  Oure Andelsmejeri afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om afhentning af mælk på ejendommen blev nedstemt. Bestyrelsen på mejeriet fandt imidlertid, at det ville være uheldigt at miste mælken fra Vejstrup og omgjorde afgørelsen fra generalforsamlingen. Flertallet af andelshaverne fra Vejstrup overgik til Oure Mejeri og blev repræsenteret i bestyrelsen.

Det samlede antal andelshavere var nu oppe på 135, og den deraf følgende stigning i mælkemængden betød, at man i 1949 måtte foretage en udvidelse, som bl.a. betød nye og større ostelagre. Osteproduktionen var blevet et særdeles godt aktiv, så det var vigtigt at lager- og afkølingsforholdene var optimale. Indsatsen gav resultat, idet Oure Andelsmejeri blev nr. 1 ved landsudstillingen for ost i 1955.

I begyndelsen af 1960'erne faldt mælkemængden til mejeriet, og i 1967 var økonomien så dårlig, at bestyrelsen indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 21. september. Her besluttede andelshaverne at nedlægge mejeriet med virkning fra den 1. december. Mælkeproducenterne fordelte sig til de andre mejerier i området.

Mejeriets bygninger har siden skiftet ejer flere gange. Det har således været brugt som antikvitetsforretning (Brambæk Gård) og som behandlingsinstitution for tidligere misbrugere (Phønix House Fyn).

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen