Vormark Andelsmejeri 1Vormark Andelsmejeri blev indviet den 14. oktober 1888. Forud havde der været adskillige møder i Vormark Friskole, hvor den daværende bestyrelse havde planlagt byggeriet.

Bestyrelsen bestod af følgende:
Peder Larsen (formand)
Gdr. Lars Chr. Tofte
H.P. Magaard
Rasmus Jensen
Chr. Pedersen
Niels Pedersen
Dines Hansen
Jørgen Madsen

Vormark Andelsmejeri 2Følgende har været formand:
Peder Larsen
Hans Rasmussen
Niels Nielsen
Lars Pedersen
A. Jensen (Tåruplunde)
H.C. Hansen
Hans Kirt
Bent Salomonsen 1965-1982

Mejeribestyrere:
Hans Madsen, 1888-1894
Kresten Andersen, 1894-1923
Laurits Larsen, 1923-1961
Jørgen Hansen, 1961-1982

Hvad de gamle protokoller fortæller:

Den første mejeribestyrer fik som løn 1200 kr. årligt samt fri bolig, brændsel og lys. Desuden 2 pund smør om ugen plus lidt ost.

I 1896-1897 var lønnen 1800 kr. årligt. Desuden en pægl fløde dagligt, kærnemælk samt ugentligt to pund smør om vinteren og tre pund smør om sommeren plus 10 procent af nettooverskudet.

Vormark Andelsmejeri 31895: Dannelse af de sydfynske mejeriers eksportforening.
1897: Det vedtages at ansætte en staldinspektør, som skulle notere sundhedstilstand og mælkens kvalitet. Til dette arbejde antog man skrædder Niels Madsen, Stokkebæk, men efter to år blev ordningen afskaffet.   
1903: Det besluttes, at mejeribestyreren fremover skal aflønnes med fast løn uden tillæg.
1901:  Der installeres telefon
1904: Den nye mejeribestyrerbolig står færdig til en pris på 6000 kr. Der installeredes et baderum, hvor de ansatte for 15 øre kunne få sig et bad.
1911: Det vedtages at foretage en større ombygning af mejeriet. Der optages et lån på 60.000 kr.
1913: Der indrettes butikssalg
1919: Marie Andersen ansættes til at forestå detailudsalget
1930: Antallet af mælkeruter nåede op på 16. I starten kørte hver enkelt andelshaver sin egen mælk til mejeriet, men senere blev kørslen udliciteret.
1933: Den laveste smørpris i mejeriets historie noteres til 1,75 kr. pr. kilo
1934: Lars P.Jensen  (Bach) begynder at køre mælkeudsalg med vogn.
1935: Der optages lån til 75.000 kr. til ombygninger.
1948: Kilopris for smør noteres til 6.45 kr.

Ved 75-års jubilæet i 1963 kunne man med tilfredshed notere, at mejeriet for tredje år i træk tegnede sig for førstepladsen ved Sydfyns Smøreksports kvalitetsbedømmelse.

Desuden kunne man gøre følgende status for jubilæumsåret:
- mejeriet har omsat for 3 mio. kr., og der indvejes 5,7 mio. kilo mælk.
- 75 % af den indvejede mælk går til osteproduktion. Der er produceret 457 ton ost, heraf 100 ton til eksport, resten til hjemmemarkedet. Lagerkapaciteten er på 130 ton.
- der eksporteres 150 ton smør til England årligt.
- der er 8 mælkeruter
- der beskæftiges en halv snes mand på mejeriet
- der er 160 mælkeleverandører

Den 27. september 1981 måtte mejeriet efter 93 år indstille produktionen efter nogle år med stigende økonomiske problemer. Leverandørerne fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem Gudbjerg Andelsmejeri og Dan-Mælk.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen