Stubshoved Andelsmejeri 1Den 14. juli 1887 blev der holdt stiftende generalforsamling i Interessentselskabet "Stobshoved Andelsmejeri" og vedtægterne blev underskrevet af 38 medlemmer. Kort tid efter ændrede man navnet til Stubshoved Andelsmejeri.

Der eksisterede allerede et privat mejeri før 1887 på Stubshovedgården, hvis ejer hed Rasmus Helgesen, og det var det, som blev overtaget af det nystiftede interessentselskab, som sammenslutningen kaldes i de gamle vedtægter. Bygningerne kostede 4000 kr. og inventaret 2000 kr.

Den første bestyrelse bestod af følgende syv gårdmænd:

Peder Nielsen, Galdbjerg
Anders Rasmussen, Galdbjerg
Morten Nielsen, Galdbjerg
Sognefoged Hans Christensen, Gudbjerg
Niels Pedersen, Gudbjerg
Kristen Nielsen, Gudme
Lars Pedersen, Gudme

Senere blev bestyrelsen udvidet til ni medlemmer, én fra hver mælkerute.

Peder Nielsen blev valgt til mejeriets første formand, og han blev aflønnet med en promille af mejeriets samlede omsætning. Som regnskabsfører blev valgt lærer Nielsen, Gudme, som blev aflønnet med to promille af omsætningen.

Stubshoved Andelsmejeri 2Formænd for Stubshoved Andelsmejeri:

Peder Nielsen, Galdbjerg, 1887-1888
Peder Rasmussen, Gudme, 1888-1894
Sognefoged Chr. Nielsen, Gudme, 1894-1928
Hans Jensen Freltofte, Brudager, 1928-1948
Hans Peter Sune, Brudager 1948-1962
Aage Mortensen, Gudme, 1962-1969

Mejeribestyrere har gennem tiden været:

Schultz, 1887-1888
Carl Chr. Salzwedell, 1888-1910
Carl Nielsen, 1910-1951
Sigurd Thorup Nielsen, 1951-1960
Hans Bech Andreasen, 1960-1969

Mejeriet har i lighed med alle andre mejerier gennemgået flere udvidelser og moderniseringer. Allerede i 1889 foretog man den første udvidelse, senere i 1909, og i 1931 blev der opført et helt nyt mejeri med nye maskiner. I 1950 blev det første ostelager opført, og i 1954 kom osteriet til.

Ligesom de fleste andre mejerier fik Stubshoved Andelsmejeri problemer i begyndelsen af 1960'erne på grund af faldende mælkeleverancer og priskonkurrence fra de store mejerier. Mejeriet så sig ikke i stand til at investere i tankbiler til afhentning af mælken, hvorved det givetvis mistede en del leverandører.

Mejeriet lukkede officielt pr. 1. januar 1969, og andelshaverne fordelte sig til de resterende mejerier i området.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen