zoologisk_museum2. juni 1935
Harald Thomsen indvier Zoologisk Museum. Museet blev stiftet som en privatejet institution.
Museets stifter var en inkarneret samler, der indsamlede, købte og byttede sig til mange forskellige naturhistoriske præparater. Heriblandt en række store fuglesamlinger fra de sydfynske godser, herunder Egeskov Slot. Harald Thomsen var uddannet typograf og arbejdede i en årrække som lokalredaktør på bl.a. Svendborg Avis, nu Fyns Amts Avis.
Da museet åbnede, rummede det også et enestående terrarium, hvori der var levende slanger, snoge, alligatorer, skildpadder, firben og fisk. Bag museet var et abehus og på havearealerne poserede påfugle. Terrariet forsvandt dog til fordel for nye udstillinger. Abehuset og påfugle forsvandt også efter nogle år, da de var tidskrævende og forstyrrende for naboerne.

1940
Svendborg Kommune overtager driften af museet. Gunhild Thomsen, stifterens første kone, blev ansat som daglig leder.
Harald Thomsen havde fra begyndelsen tilkendegivet, at museet og samlingerne skulle overgå til kommunen ved hans død. Som følge af besættelsen og vanskeligheder med brændsel og andre forsyninger overgik driften til kommunen allerede i 1940.

1952
Museet udvides, idet samlingerne var blevet større.
Jagtfonden bevilgede 25.000 kr. og der blev lagt nye gulve og to store montrer blev anskaffet.

Maj 1955
En stor sejhval strander på Tåsinge. Harald Thomsen sikrer sig skelettet.
Hvalen var sandsynligvis faret vild på vej mod havområderne ved Grønland. Falck forsøgte at redde den strandede hval, men hver gang den blev trukket ud på dybt vand, søgte den tilbage til kysten. Det var ikke muligt at redde hvalen, der til sidst blev skudt. Den imponerende sejhval måler ca. 18 m.

1969
Harald Thomsen dør.
Hans nye kone Inge, datter af borgmester Ferdinand Jensen, varetager den daglige drift. Det sker sammen med Kirsten Salmberg Hansen, der bliver ansat som museumsleder i en deltidsstilling.

1. april 1978
Museet opnår statsanerkendelse.
Dette betyder at museet dels opnår statslig støtte, dels skal leve op til en række statslige forpligtelser herunder indsamling, bevaring, formidling og forskning.

1. februar 1979
Kirsten Salmberg Hansen ansættes på fuld tid som museumsleder.

Oktober 1979
Den hidtidige tjenestebolig overgår til museet. Heri indrettes konservator- og udstillingsværksted.

1. april 1998
Jacob Christian Salvig tiltræder som ny museumsleder.

September 2001
Det økonomiske grundlag for byggeriet af [i]Naturama[/i] kommer endeligt i hus.
Det økonomiske grundlag sikres gennem generøse bevillinger fra Fyns Amt, Friluftsrådet, Den Europæiske Union (Den Europæiske Regionalfond), Arbejdsmarkedets Feriefond og Svendborg Kommune.

Oktober 2002
Svendborg Kommune udpeger de firmaer, der skal stå for byggeprocessen. Den gennemføres i en såkaldt partnering.

30. april 2003
Amtsborgmester Jan Boye, borgmester Jørgen Henningsen og kulturudvalgsformand Inga-Britt Olsen tager de første spadestik til byggeriet af [i]Naturama[/i]. En udvidelse på godt 3.500 m2 fra 700 m2 til 4.200 m2.

3. september 2003
Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prins Henrik lægger grundstenen til [i]Naturama[/i] under stor offentlig bevågenhed og pressedækning.
I Naturamas forhal kan publikum se grundstenen med indskriften. "Nedlagt den 3. september 2003 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik". I hulrummet ligger også dagens avis, Fyns Amts Avis, og en nyslået tyvekrone.

Januar 2004
Kulturudvalget godkender museets nye navn [i]Naturama.[/i]
Navnet er sammensat af ordene "natur" og "drama". Navnet signalerer et udstillingskoncept baseret på en spektakulær iscenesættelse af naturen.

Januar 2005
Zoologisk Museum skifter navn til [i]Naturama[/i] og åbner hjemmesiden  www.naturama.dk
Museets medarbejdere arbejder intenst på at få alle dyrene, lyd- og lysdesign samt café og butik klar til åbningen i april.

18. april 2005
Naturama bliver indviet med taler af amtsborgmester Jan Boye, borgmester Jørgen Henningsen, Svendborg, og museumschef Jacob Salvig. Palle Mikkelborg og Gert Sørensen opfører [i]Viva Naturama[/i] sammen med børn fra Haahrs Skole i Svendborg, Peder Most Garden og Svendborg Børne- og Ungdomsteater.

19. april 2005
Naturama åbner for publikum.

6. juli 2005
Gæst nr. 20.000 besøger Naturama
Det blev Agnete og Jørgen Esbensen fra Gudbjerg på Fyn, der sammen med svigerdatteren Pia og børnene Laura og Michelle blev gæst nr. 20.000 på Naturama. En milepæl, eftersom det gamle zoologiske museum havde 20.000 gæster om året.

Denne tekst er lånt fra Naturamas egen hjemmeside.

Gå til toppen