Svendborg Folkebibliotek åbnede 9. februar 1889 i et lokale i Sct. Nicolaj præstegård med sognepræst Jesper Jespersen som leder.

Efter hans afsked lå biblioteket stille i en periode indtil 1913, hvor et bibliotek indrettes i "Musereden" i Fruestræde med lærer Henrik Jensen som initiativtager. Biblioteket fik egen bygning i Pjentemøllestræde i 1920. Da var biblioteket få måneder forinden blevet godkendt som bibliotek for Svendborg Amt. Henrik Jensen fastansættes som bibliotekar.

Biblioteket bevilligedes 120.000 kr. af sagfører Johs. Laccopidan-Petersen til et nyt bibliotek, men først efter adskillige drøftelser af placering og en ekstra bevilling på 30.000 fra Johs. Laccopidan-Petersen starter byggeriet.

1937 åbnede biblioteket i de nuværende lokaler i Viebæltet og betegnes som landets smukkeste og mest moderne bibliotek af Biblioteksdirektør Døssing i åbningstalen.

1966 led biblioteket den tort, at centralbiblioteksfunktionen blev overført til Odense, da der ikke var ansat nok faguddannede bibliotekarer. Kommunalreformen i 1970 betød, at de mange små sognebiblioteker afløstes af større filialer under Svendborg Bibliotek. Biblioteket fik en tilbygning i 1972 for at afhjælpe pladsproblemer.

svedborg_bibliotekTrods flere forsøg lykkedes det ikke at opnå enighed om midler til et nyt bibliotek.

Svendborg Kommune købte i 2002 bibliotekets naboejendom, der husede ejendomskæden Home.

I 2004 sammenbyggedes de to bygninger og biblioteket renoveredes. Der blev blandt andet indført selvbetjeningsautomataer til aflevering og udlån.

Kilde:
H. Skodstrup Johansen: "Svendborg Bibliotek 1889-1989", 1989

Gå til toppen