Den ene af Ulbølles to smedier lå i mange år nedenfor kirken på hjørnet. Denne var Rødkildes og smeden var fæster af smedien. Det betød at han skulle give hver af gårdene et vist antal smededage om året. Når smededagen oprandt, sendte gården det der skulle repareres tillige med betaling for smedekul og mad til smedefamilien. Manden eller karlen var med til at hjælpe smeden bl.a. trække blæsebælgen

Smeden var en vigtig person i samfundet. Han havde ofte flere gøremål. Han kunne være sprøjtefører, formand for fællesbrønden, tandudtrækker, måske endda også dyrlæge og flere andre småhverv.

Fra historien ved vi, at en smed ved navn Hans Okkelund fæstede smedien i 1776. Han efterfulgtes i 1817 af Hans Hansen, der kom fra Vester Skerninge. Han kunne kurere forskellige husdyrsygdomme, og gik derfor under navnet kursmeden. Han var far til komponisten Hans Hansen, der boede i Ulbølle i mange år. Hans mindesten står på kirkegården helt ud til landevejen.

Kursmeden efterfulgtes af sin svigersøn Simon Hansen der drev smedien frem til 1900, hvor det igen er en svend, Hans Madsen, der overtager og driver den frem til 1930. hvor endnu en svigersøn tager over. Han hed Laurits Hansen og det er ham, der er med på den gamle sognefilm fra 1951

Efter ham kommer sønnen Børge Hansen, der i 1964 solgte smedien til Bent Overgård. Han brød den gamle smedie ned og byggede en ny i slutningen af halvfjerdserne.

Gå til toppen