grubbemoellen_foer_1900Grubbemøllen var en vandmølle, der lå Dronningholmsvej 1 lige over for den nordlige ende af Grubbemøllevej. Vandet til møllen kom fra kilder i den ni meter høje skrænt bag møllen og blev opsamlet i en dam, der lå delvist mellem møllebygningerne og skrænten.

Oprindelig hed møllen Rødkilde Mølle, men da man i slutningen af 1700-tallet installerede en såkaldt grubbekværn, skiftede navnet til Grubbe Mølle. Grubbekværnen kom hertil fra Tyskland efter 1770 – dens funktion var at afskalle kornet, hvorefter det var klar til at blive malet til gryn.
Adgangen til møllen fra byen var lidt besværlig, fordi det sumpede område, Dronningemaen, så at sige lå mellem byen og møllen, så enten måtte man tage vejen fra Møllergades nordlige ende langs Dronningsmaens skrænter eller tage vejen fra Bagergade vest om Dronningemaen.
 I 1840’erne blev der skabt en mere direkte forbindelse fra Bagergade over Dronningemaen til møllen, og ved en opfyldning i 1880’erne kom vejen til at løbe på en dæmning fra Viebæltegård til møllen.

Grubbemøllen omtales førte gang i en lidt yngre afskrift af ”Grund- og Bygningstaxten” af 1682, men fund af potteskår i møllens dæmning peger på, at den kan føres tilbage til 1500-tallet.
Brandtaxationen 1761 fortæller, at møllen bestod af et forhus i to etager på seks fag med stråtag og mølleværk samt et stuehus på fire fag ligeledes med stråtag. Denne grundform med et møllehus til venstre set fra vejen og et stuehus til højre beholdt møllen frem til branden og nedrivningen i 2007. Undervejs blev der opført flere mindre bygninger, bl.a. en smedie, men grundformen bestod.
 
GrubbemøllenStuehuset overlevede en brand omkring 1910, mens møllehuset blev genopbygget i en mindre og mere regelret udgave som det ses ved sammenligning af billederne af møllen før og efter branden. Møllehuset blev nu brugt til savværk, drevet af et efterhånden udtjent vandhjul.
I 1917 købte møller og maler Hans Jacobsen møllen, og i starten blev saven brugt til at skære brænde, men året efter begyndte han at fremstille råt opsavede træsko, der blev forarbejdet videre af byens træskomagere.
 
Senere gjorde en udvidelse af maskinparken det muligt at gennemføre hele processen på stedet, og i 1929 blev den gamle møllebygning revet ned og en ny murstensbygning opført på rekordtid, hvorved ejendommen fik det udseende, den havde frem til nedrivningen i 2007.
Grubbe Mølle var nu blevet til træskofabrikken, og vandhjulet havde definitivt udspillet sin rolle.


grubbemoellen_1930Der blev fremstillet træsko frem til ca. 1980, og 2003 blev ejendommen solgt til entreprenørfirmaet ibco, Næstved, der havde planer om af nedrive bindingsværksdelen og bygge en tre etagers ejendom i stedet, men at bevare selve træskofabrikken fra 1929 og indrette tre andelsboliger der.
I slutningen af 2005 opgav selskabet det planlagte byggeri og solgte et par år efter til Compass Gruppen i Fredericia. I mellemtiden var bygningerne gået i forfald og blevet et tilholdssted for unge, der ønskede et ungdomshus og andre mere tilfældigt passerende.
Naboerne klagede over støj og rod, og da bygningerne gik op i flammer i april 2007 på grund af børns leg med ild, græd naboerne tørre tårer
Et halvt år efter blev grunden ryddet, men Compassgruppen måtte erkende, at den havde fået en vanskelig grund med et højt grundvandsspejl, og da krisen på ejendomsmarkedet satte ind gik selskabet konkurs og grunden kom på tvangsauktion i oktober 2009
 

 

 

 

Gå til toppen